Соціоніка, знайомство, робота, відпочинок   

Виявляємо здатність до професії
Робимо підбір кадрів

 

Визначаємо соціонічні типи
Знайомимо дуалів

               Наші послуги
          головна угору контакти русский english

кадри в бізнесі
послуги теорія практика статті знайомство робота відпочинок навчання менеджмент відгуки

світ гармонії
кадри в бізнесі
соціальні мережі
соціон - FB

 

Проект "Кадри в бізнесі"
Науковий підбір і організація кадрів

І. Реєстраційна картка до проекту

Організація: Всеукраїнський Центр Соціоніки Науково-впроваджувальне підприємство “Соціонічні Технології”.
Напрямок: Науково-дослідницька впроваджувальна діяльність.
Програма: Урегулювання взаємодій в суспільстві.
Курс: Визначення соционических типів керівників, менеджерів і працівників будь-яких спеціальностей. Формування комфортних робочих колективів. Професійна орієнтація. Створення Всеукраїнської Соціонічної Бази Даних.

Назва проекту

"Кадри в бізнесі"

Науковий підбор і організація колективів

Бюджет проекту ($ США) з урахуванням ПДВ

40102,72

Очікуване фінансування

40100,00

Назва організації, що подає проект, і її юридичний статус

НВП “Соціонічні Технології” -мале колективне підприємство

Адреса організації

Тел./факс 38 (044) 402-81-47,
моб. +38-096-335-35-63

Банківські реквізити організації

"Приватбанк": - ПРИВАТ - 5167 9872 0315 2851
Гречинський Анатолій Євгенович

АКБ "Интербанк", МФО300216, п/р 26000030518001, код ЕДРПОУ 20574915,

Прізвище, ім'я, по батькові керівника проекту

Гречинський Анатолій Євгенович

Місце роботи, посада, звання

НВП "Соціонічні Технології", генеральний директор,

Адреса для листування з керівником проекту

03134, Україна, м. Київ-134, а/с 1.

Контактні телефони

E-mail: 
Site:
Тел./факс 38 (044) 402-81-47,
моб. +38-096-335-35-63
vcs-vcs@ukr.net   ВЦС
http://www.socionics.in.ua
http://www.shana.org.ua

Підписи засвідчують зобов`язання:

 • подавати в проекті правдиву інформацію;
 • у разі надання кредиту - використовувати його відповідно до плану реалізації та бюджету проекту з дотриманням вимог чинного законодавства України;
 • за будь-якого використання, застосування чи поширення інтелектуальних або інших цінностей, створених завдяки реалізації проекту, посилатися на фінансовану підтримку інвестора.
 • вичерпно інформувати інвестора (фінансовий та змістовний звіти) про реалізацію проекту.

ІІ. АНОТАЦІЯ

1. Проект - "Кадри в бізнесі"
2. Назва організації - Науково-впроваджувальне мале колективне підприємство "Соціонічні Технології".
3. Актуальність проекту пов`язана з неможливістю вирішити проблеми ефективності і необхідної якості праці через те, що люди часто займаються не своєю справою, тобто їхні вроджені якості не відповідають виду діяльності. Неузгодженість у діях, конфлікти в колективах приводять до збоїв у роботі і плинності кадрів

Проект спрямований на створення по-перше наукового підходу в підборі кадрів і дотримання природних законів психічних взаємодій при формуванні колективів. Це створить умови в суспільстві для повної реалізації природного потенціалу кожного працівника, оздоровлення психологічного мікроклімату колективів, для зміцнення здоров'я людей. Реалізація проекту надасть можливість організувати Централізовану кадрову службу, основою якої буде формування колективів людей на основі законів соціоніки і використання даних Всеукраїнської соціонічної бази даних, де вказується соціонічний тип людини.

Знання власного соціонічного типу кожної людини й уміння використовувати свої якості виведе в майбутньому суспільство на новий виток розвитку.

4. Виконання конкретної роботи

Визначення соціонічних типів. Виявлення в людей їхніх вроджених можливостей. Орієнтування і напрямок на визначені види діяльності і на визначену область професій, відповідно до вроджених можливостей. Формування психічно сумісних робочих груп, колективів. Допомога в підборі психічно сумісних партнерів. Навчання менеджерів з наданням знань про характерні риси кожного працівника і закономірні відносини між працівниками. Розширення Всеукраїнської Соціонічної Бази Даних (ВС-Бази), де зберігаються не тільки дані про людину (ім’я, національність, освіта, професія, матеріальний стан, сімейний стан, зріст, вага, група крові тощо), а й дані природжених психічних якостей, які розкривають потенціал кожної людини, її реакції і поведінку, навіть в екстремальних умовах. Надання характеристик в усній і письмовій формі. Видача Свідоцтва про Соціонічний тип, яке підтверджує правильність визначення психоінформаційного генетичного коду певної людини. Реалізація Програми Наукового підбора кадрів.

5. Очікувані результати:
для керівників і менеджерів підприємств, компаній:
 • Кожен працівник, підібраний за законами соціоніки буде знаходитись на своєму місці, а значить виконувати роботу щонайкраще, із задоволенням і максимальною віддачею.
 • Працівники будуть більш упевненими в собі, самостійними; зможуть досягти кращих результатів, збережуть своє здоров'я завдяки створенню психологічно комфортного клімату в робочому колективі (маючи знання про міжособові стосунки).
 • Характеристики психічних і фізичних можливостей людини дасть знання про основні якості працівників, як ділових, так і особистісних.
 • Знання соціонічних типів і їхньої спрямованості на визначені види діяльності дасть можливість доручати інші завдання саме тим людям, які щонайкраще з ними справляться.
 • Підбір осіб (відділу, групи, тощо) з врахуванням не тільки ефективності праці, але і психічного комфорту в колективі.
 • Передбачення й усунення конфліктів у колективах через розкриття закономірних міжособових стосунків і їх корекцію.
 • Реорганізація колективів чи організація нових. Формування эфективных психічно сумісних робочих груп.
 • Підбір претендента на керівну посаду.
 • Надання рекомендацій співробітникам щодо вибору визначеного виду діяльності при перекваліфікації.
 • Навчання визначенню соціонічних типів для підвищення якості управління людьми.
 • Виявлення перспективи розвитку підприємства через можливості кадрового складу працюючих.
 • Надання інструкції використання ділових якостей людини.
 • Рішення соціальних проблем незадоволення, роздратування і психічних хвороб, що виникають через незнання власної природи і законів міжособових стосунків.

Для працівників:

 • Знання свого вродженого потенціалу, індивідуальності;
 • Знання своїх сильних і слабких сторін.
 • Знання своїх потреб і способів їх задоволення.
 • Придбання впевненості в собі.
 • Самостійність у вирішенні питань.
 • Знання мотивів учинків як своїх, так і інших людей.
 • Уміння свідомо діяти й об'єктивно оцінювати свої дії.
 • Знання, як уникати помилок у житті.
 • Можливість правильно обрати професію.
 • Можливість знайти друзів і однодумців.
 • Передбачення стосунків з іншими.
 • Знання, як уникати непорозумінь і конфліктів.
 • Можливість створити дуальну сім’ю.

6. Одержання засобів на реалізацію проекту від інших організацій не передбачається. При пошуку Підприємством засобів позитивної відповіді ні з яких джерел не отримано.

7. Реалізація проекту буде здійснюватися за участю фахівців Всеукраїнського Центру Соціоніки НВП “Соціонічні Технології”.

ІІІ. Опис проекту

1. Проблеми, на вирішення яких спрямований проект:
1. Неякісне виконання роботи і незадоволення професійних вимог через невідповідність діяльності природним здібностям.
2. Невідповідність природних даних людини обраній професії.
3. Неадекватне сприйняття інформації під час спілкування.
4. Утворення несприятливого клімату в робочих колективах.
5. Нереалізація потенціалу працівників через виконання діяльності, що не відповідає вродженим здібностям.
6. Конфлікти в колективах.
7. Плинність кадрів.
8. Суспільні проблеми невдоволення, роздратування, психосоматичних розладів через незнання власної природи і законів інформаційних взаємодій між людьми.
9. Перешкоди становленню особистості і її самореалізацій у суспільстві.

В нашому суспільстві підприємства не рентабельні не лише з економічних причин, але й тому, що більшість людей не можуть працювати з повною віддачею, часто займаючись не своєю справою, тому й не здатні виконувати поставлене перед ними завдання, та через тягар конфліктів у колективах і у власних сім’ях. Плинність робочої сили відбувається через невідповідність обраної професії природженим даним людини.

Конкретна діяльність за своїм змістом вимагає певних якостей психіки. Розкриваючи в людині природжені психічні якості ми допомагаємо віднайти свою справу, де вона почуватиметься впевнено, зможе максимально використати свої здібності, відчуваючи себе на своєму місці. Улюблена справа дає людині наснагу до життя, розвиває творчі здібності і бажання виконувати все найкращим чином. Виконання роботи, яка відповідає особливостям психіки людини природно відбувається найпродуктивнішим способом, а внесок кожного працівника підвищує продуктивність праці всього підприємства. Якісне виконання роботи приведе до позитивних зрушень в економіці. Вирішити ці проблеми можливо тільки через визначення соціонічних типів.

З часом відпаде потреба в перекваліфікації і проблема плинності кадрів.

Знання соціонічних типів працівників і керівників дасть можливості:
1. Розкрити вроджений потенціал, індивідуальність і направити до конкретного виду діяльності в будь-якій професії.
2. Розкрити закономірності стосунків для свідомого пошуку взаємодій з іншими, що створить комфортність у відносинах у робочих колективах, у сім’ї.
3. Підбирати кадри на основі наукових законів.
4. Безпомилково призначати людей на керівну посаду.
5. Серйозно підходити до вибору супутника життя.
6. Створити і задіяти Всеукраїнську Соціонічну Базу Даних для сприяння якісному розвитку суспільства.

2. Користь роботи:

для працівників:
1)правильний вибір професії; 
2)реалізація природних задатків і здібностей;
3) задоволення від роботи;
4) підвищення якості роботи у комфортному колективі;
5) посилення потенційних можливостей кожного працівника;
6) стимуляція щодо якості роботи через заняття справою до душі;
7) поліпшення як психічного, так і фізичного стану здоров'я;
8) запобігання психічно-фізичної втоми під час роботи завдяки підвищенню зацікавленості в роботі;
9) сприятливий моральний клімат буде оздоровлювати і підвищувати продуктивність праці;
10) придбання впевненості в собі, самостійності;
11) будуть мати власну позицію, зможуть досягти кращих результатів
12) зможуть менше допускати помилок у житті;
13) правильно будуть обирати супутника життя;
14) збережуть здоров'я завдяки створенню комфортного клімату в родині й у колективі.
 
для керівників:
1) будуть знати характер працівників, особливості їхньої поведінки і реакцій;
2) будуть розуміти причини тих чи інших проявів працівників;
3) будуть висувати реальні вимоги до працівників;
4) будуть знати, кому які давати доручення, щоб бути впевненими у якості їх виконанні;
5) будуть знати міжособові стосунки між працівниками;
6) зможуть формувати комфортні робочі групи;

Всеукраїнський Центр Соціоніки пропонує науковий підхід до підбору персоналу відповідно природжених особливостей інтелекту та психіки, у виборі керівництва та в створенні комфортних ефективних робочих колективів. Тоді кожен виконуватиме свої обов’язки з максимальною віддачею, енергія працівників буде збережена і направлена на продуктивність праці і підприємство стане рентабельнішим, тобто злагоджений колектив виконуватиме своє завдання спокійно, найкращим способом і з найменшими зусиллями.

3. Чи існують інші шляхи вирішити цю проблему.

Ні в психології, ні в психотерапії і психіатрії не існує точних знань про природу людини, структуру і закономірності функціонування психіки. Звідси складність роботи практичних психологів. Психологічні тести, які у деяких організаціях застосовують при підборі кадрів, не дають бажаних результатів. Можна зробити деякі порівняння підбору кадрів, фахівців різних професій за технологіями, що існують у Центрі Соціоніки з методами інших організацій, що користуються психологічними тестами, один із яких має 300 питань, другий 80, третій 40, плюс співбесіда хвилин на 15-20. Тести не виправдують себе, бо не дають правильності у відповідях, тому що людина завжди буде орієнтуватися на власні відчуття, досвід, настрій, самопочуття, і пошук подібного варіанту з життєвих ситуацій. А на деякі питання дає відповіді навмання, якщо їх не знає. Та й що виявляють подібні тести? Рівень професійної підготовки, знань, ерудиції, кмітливість. Але жоден з них не виявляє вроджену здатність людини до визначеної професії і її реальні можливості. Людина може придбати знання, але бути нездатною в силу своїх вроджених особливостей до виконання певного виду роботи.

Попит в інформації психологічного напрямку в населення великий, але, не задовольняючи його, люди часто помиляються, потрапляючи в релігійні секти, эзотеричені чи вузьконаправлені психологічні клуби.

4. Обґрунтування, чому реалізація саме цього проекту буде сприяти вирішенню зазначеної проблеми.

Реалізація проекту базується на визначенні соціонічного типу. Це дає можливість безпомилково знати вроджені здібності кожного окремого працівника. Керівник, знаючи здатності працівника, буде корегувати певні вимоги до них відповідно до їх природних здібностей. Знаючи соціонічні типи працівників, можна знати причини виникнення тих чи інших взаємодій між ними і впливати на них у потрібному напрямку, уникаючи конфліктів.

Знаючи власні сильні якості, людина стає впевненою в собі, має можливість їх розвивати і свідомо робити вибір у житті, зменшити кількість помилок, досягти успіху, максимально реалізувавши свої природні здібності, жити насичено, цікаво, щасливо.

Будь-яка робота, яка повністю відповідає природним якостям людини, робиться якісно і продуктивно. Й сама людина на своєму місці оздоровлюється - робота до душі дає наснагу в житті й відчуття впевненості. Цьому сприяє ще й дуальність: найгармонійніші стосунки при психічному доповненні партнерів. А колектив, сформований згідно природних законів соціонної організації буде поза конкуренцією, бо в силі вирішувати будь-які завдання.

Підприємству надається Програма наукового підбору кадрів.

Програма містить у собі:
1. Принципи наукової організації колективів (рекомендації по формуванню комфортних колективів).
2. Можливі способи реорганізації або організації нових ефективних безконфліктних колективів.
3. Таблицю відповідності особи певного соціонічного типу конкретному виду діяльності.
4. Таблицю закономірних міжособових стосунків.
5. Типові ознаки.
6. Характеристики психофізичних можливостей і ділових якостей людини.
7. Інструкції використання ділових якостей особи.
8. Підбір осіб з урахуванням ефективності праці і комфорту в колективі.
9. Зменшення конфліктів у колективах, розкриваючи міжособові стосунки та корегуючи їх.
10. Визначення слабких місць організації і їх усунення шляхом перестановки кадрів.
11. Відбір претендента на керівну посаду.
12. Надання рекомендацій по вибору певного виду діяльності при перекваліфікації.
13. Навчання визначенню соціонічних типів для підвищення якості управління персоналом.
14. Виявлення перспективи розвитку підприємства через можливості працівників.
15. Послуги Підприємства.

Реалізація проекту буде сприяти психічному оздоровленню робочих колективів, що приведе до оздоровлення суспільства. Відбудеться економічний підйом завдяки тому, що люди, займаючись своєю справою, будуть досягати найкращих результатів. Щоб колектив працював продуктивно, гнучко і мобільно реагував і пристосовувався до нових обставин і вимог часу, був конкурентно здатним, він повинен мати у своєму складі представників усіх типів у визначеній організації згідно соціонічним законам психічної сумісності.

5. Науково - практична робота, проведена експертами-соціоніками на підприємствах

Програма наукового підбора кадрів впроваджувалася на деяких підприємствах Києва. Наприклад: в Акціонерному Товаристві Україна-Холдинг-Лізинг проводилася робота по визначенню соціонічних типів управлінського персоналу з наданням характеристик і корекції ділових якостей відповідно до їх виду діяльності і посади. У результаті чого керівництво одержало більш детальну інформацію щодо розкриття професійних задатків кожного з продіагностованих працівників, збігу їх вроджених характерних якостей з характером обраної професії і посади, а також їх психічної сумісності при виконанні завдань у визначених робочих групах.

Аналогічну роботу було проведено в Міському протитуберкульозному центрі.

За соціонічними технологіями здійснювався набір працівників різних професій у приватній фірмі “Абсолют” і Наукової організації “Конус”.

ІV. ПРОЕКТ

1. Мета проекту

Підвищити економічну ефективність підприємств, оздоровити працівників за допомогою наукової організації колективів. Надати керівникам і працівникам знання про їх вроджені можливості і здібності за допомогою визначення соціонічного типу - психоінформаційного генетичного коду – вродженого потенціалу для орієнтації в особистому і громадському житті, направлення їх у виборі професії відповідно до природних якостей.

Підбір гідних претендентів на керівні посади.

2. План реалізації проекту

Назва етапу
Термін
реалізації
етапу
Заходи
Результати
здійснення етапу
К-сть
робіт-
ників
Фінан-
су-
вання
ня
1
Заключення договорів з керівництвом підприємств і організацій.
4 дні
Ділові зустрічі з керівниками.
Демонстрація характерних особливостей через визначення соціонічного типу
Договір на проведення роботи
1
10
 
2
Визначення
соціонічних
типів
4 дні
1.Заповнення анкети.
2.Визначення соціонічних типів.
3. Надання документів.
Знання своїх соціонічних типів і уміння використовувати вроджені сильні якості в діяльності.
3
60

3

Проведення консультацій

Постійно

Усунення конфліктів.
Корекція стосунків.

Одержання основ знань із соціоніки.

2

100

4
Теоретичні і практичні заняття з керівництвом і менеджерами.
1 місяць,
2 рази на тиждень.
1 заняття - 2 акад.год.
1.Ознайомлення керівників із суттю роботи.
2. Надання теоретичних матеріалів.
3. Практична навчальна робота в колективі.
Оволодіння основами соціоніки й уміння практично застосовувати її закони
2
480
5
Виявлення стосунків між керівником і кожним працівником і між працівниками
6 днів
1. Розкриття міжособових стосунків
2. Надання документації.
3. Консультації
Корекція стосунків для поліпшення психологічного комфорту в колективі.
1
20
6
Підготовка документації
4 дні
Оформлення документації
Надання пакету документів.
1
20
7
Зворотній зв'язок
Постійно
Надання інших послуг за бажанням
Консультації.
1.Задоволення психологічних потреб.
2.Вирішення сімейних конфліктів.
1
Ставка
50
 
8
Функціонування ВС-Бази
Постійно
Внесення даних працівників у ВС-Базу.
1.Можливість знайти супутника життя.
2.Одержати робоче місце відповідно до кваліфікації і природних схильностей.
1
Ставка 20
9
Навчання менеджерів
1 раз на тиждень
2 акад. год.
Теоретично-практичні заняття
Постійна консультативна робота.
Організація і реорганізація робочих колективів.
1
Ставка 40
10
Поширення оціонічних знань
постійно
Надання інформації керівникам, працівникам
Усвідомлення важливості знання соціонічного типу.
1
Ставка 25
12
Обробка інформації
11міс.
Корекція текстів
Підготовка текстів до друку
1
Ставка 50

2. Ресурси, необхідні для реалізації проекту

У реалізації проекту братимуть участь:

1.Генеральний директор
2. Заступник генерального директора
3. Головний бухгалтер
4. Секретар-діловод
5. Консультант психолог
6. Коректор перекладач

У перспективі планується розширити штатний розклад на представників усіх квадр для більш ефективної роботи:

Перспективний штатний розклад Всеукраїнського Центру Соціоніки

головний бухгалтер

генеральний директор

менеджер - керівник

секретар діловод

директор – 1 квадри

директор – 2 квадри

директор – 3 квадри

директор – 4 квадри

по три спеціалісти

по три спеціалісти

по три спеціалісти

по три спеціалісти

чотири чергових, для забезпечення цілодобового зв’язку

одна прибиральниця

три водія

Проектом передбачені залучення таких сторонніх фахівців:
1. Менеджерів підприємств для співробітництва з даними Всеукраїнської Соціонічної Бази Даних (ВС-бази).
2.. Працівників відділів кадрів підприємств, організацій, установ і т.п. для використання даних ВС-Бази.
 
Проектом передбачається придбання:
1. Приміщення для офісу.
2. Обладнання::
6 персональних комп'ютерів для:
- створення і форматування документації в обсязі 20 пакетів документів на добу та для набору і перекладу поточної інформації;
- роботи над теоретичним матеріалом (книги, підручники, методичні посібники, довідники);
- приймання та відсилання інформаційної пошти;
- функціонування Всеукраїнського соціонічної бази даних (ВС-Бази);
- обробки інформації і фотографування при виїзді в школи.
 
2. Фотоапарату (цифрового) для фотографування осіб по методиці визначення соціонічних типів із занесенням фотографій до ВС-Банку.
3. Відеокамери для створення матеріалів по визначенню соціонічних типів.
4. Відеомагнітофони для спостереження, дослідження і навчання визначенню соціонічних типів.
5. Телевізори для обробки та демонстрації відео інформації при навчанні шкільних психологів
7. Кольорової копіювальної техніки для копіювання фотографій з занесенням до ВС-Банку.
8. Телефонні апарати: 4 з АВН та телефон-факс.
3. Офісних меблів:
- столи;
- стільці;
- м'який куточок для приймальні;
- шафи для паперів.

Розташування обладнання на даний момент у житловому приміщенні.

Обладнання планується придбати по кредиту інвестора. Буде використовуватися протягом усього терміну реалізації проекту, що попередньо обмежується 2 роками, а за результатами продовжується в часі необмежено.

3. Результати реалізації проекту

Короткочасні і віддалені наслідки реалізації проекту складаються в усуненні причин суспільних безладь:

Короткочасні наслідки реалізації проекту:

Кожен керівник зможе:

 • мати працівників – майстрів своєї справи;
 • знати здатності і можливості кожного працівника;
 • знати, кому яке доручення дати, щоб виконання було найякіснішим чином;
 • знати закономірності стосунків і коректувати їх;
 • мати посадові інструкції;
 • формувати робочі колективи за принципом психічної сумісності й уникати конфліктів;
 • підвищити якість роботи підприємства й економічний ефект за рахунок того, що кожен працівник буде на своєму місці і працюватиме в комфортному колективі;
Кожен працівник зможе:
- пізнати себе;
- стати собою;
- реалізувати свої можливості в улюбленій справі;
- почувати задоволення від роботи;
- позбавитися комплексів неповноцінності і уявних побоювань;
- бути впевненим у собі і мати власну позицію;
- досягти успіху в реалізації духовних і матеріальних потреб;
- розрізняти психологічні цінності, прогнозувати поводження людей близького оточення;
- обрати комфортне оточення: друзів і знайомих;
- створити міцну родину.
 
Віддалені наслідки:
- самовдосконалення кожної особистості;
- ріст культури спілкування, поваги до людини;
- позбавлення рабської залежності в поводженні і висловленні власних думок;
- запобігання психосоматичним хворобам;
- вирішення проблеми плинності кадрів;
- попередження злочинів;
- усунення проблеми наркоманії, алкоголізму;
- надання можливостей реалізуватися в суспільстві;
- створення працездатних комфортних колективів з максимальною продуктивністю праці;
- чітка організація ринку праці;
- створення щасливих родин і їхнє зміцнення;
- значне зменшення кількості розлучень.

Схема поширення і практичне застосування результатів реалізації проекту:

Проект буде поширюватися на всі підприємства м. Києва, а також у перспективі і на підприємства України й інших зацікавлених країн.

В основі великомасштабної практичної роботи Всеукраїнського Центру Соціоніки лежить збір статистичного матеріалу для теоретичних висновків з метою розвитку й удосконалення науки соціоніки.

Кількість осіб та організацій, які матимуть практичну користь від реалізації проекту:

За календарний рік даною потужністю опрацьовуватиметься 3540 осіб.

4. Бюджет проекту

Орієнтована схема бюджету

Статті витрат

Передбачуваний інвестор

Інші джерела

Оплата праці

6990

Обладнання

31180,78

Матеріальне забезпечення

1092

Інші витрати

8140

Усього

40102,72

1. Оплата праці

1.1. Зарплати

(Виплати штатним працівникам організації, що працюють повний чи неповного робітника день для реалізації проекту).

Посада

% робочого часу для проекту

Оклад

Кіль-кість місяців

Повна

сума

Очікуване фінансування (US $)

Генеральний директор

100%

200

9+2

2200

2200

Заступник ген. директора

100%

180

9

1620

1620

Секретар-діловод

100%

100

9+2

1100

1100

Консультант психолог

100%

90

9

810

810

Коректор перекладач

50%

50

11

550

550

Бухгалтер

50%

60

11

660

660

УСЬОГО:

77%

680

11

6940

6940

1.2. Гонорари й оплата послуг за контрактами

(виплати консультантам та іншим працівникам, яких найматимуть за договорами підряду)

Яким фахівцям і за що очікується сплатити

Повна сума

Очікуване фінансування (US $)

Спеціаліст по обслуговуванню оргтехніки

50

50

УСЬОГО:

50

50

Яким фахівцям і за що можна сплатити

Повна сума

Очікуване фінансування (US $)

Фахівець з обслуговування оргтехніки

50

50

УСЬОГО:

50

50

2. Обладнання

Вид обладнання (з вказанням технічних характеристик)

Кількість

Сума

Очікуване фінансування

Комп`ютер – P 4 -1700+/ 256-DDR Винчестер 80.0G WD 800BB (7200 RPM) UDMA-100 2M / GeForce3 64 Mb-/ Дисковод DVD/CD-RW SAMSUNG 8x/4x/32x 308 int IDE / Монитор 21" SONY Multiscan E530/Modem K56/ сетевая карта 10/100/ Дисковод CD-RW 24x/10x/40x TEAC / Дисковод ZIP 250M IOMEGA USB

2

4800

4800

Compaq Presario 2700 /1200Мгц/

2

6667

6667

Комп`ютер – Athlon 1000Мгц / Винчестер 40.0G WD WD400BB 7200 RPM, UDMA100 2Mb Cache /Монитор PКI 17" HANSOL 700Fs TFT/ Modem K56/ сетевая карта 10/100/ Дисковод DVD/CD-RW SAMSUNG 8x/4x/32x 308 int IDE

2

2400

2400

Дисковод ZIP 100M int ATAPI NEC FZ110A

2

93,4

93,4

Принтер A4 HP LASERJET 1200

3

993

993

HP LASERJET 3200 для факсів

2

1305

1305

Сканер HP_SCANJET 7400C USB/SCSI

1

449.11

449.11

Сканер HP_SCANJET 3400C LPT USB

4

372,84

372,84

Проектор COMPAQ MP-2800 XGA 1100 ANSI люменов 1.3кг

1

4320

4320

Радио/телефон PANASONIC KX-TG2583 2.4Ghz AOH AO

1

190

190

Цифровая фотокамера OLYMPUS E-20

1

1720

1720

Цифровая фотокамера NIKON D1, D1xD1H 3008x1960

1

3200

3200

Відеомагнітофон Samsung SVR 420

1

130

130

Відеокамера NV-RX-77 EN

1

480

480

Диктофон OLYMPUS DS-2000 цифр.

1

227.43

227.43

Блок безперебійного живлення UPS APC SMART 420 line-interactive

20

2880

2880

Телевізор Philips 54 см

1

235

235

Диск ZIP 100-250M IOMEGA Boxed

10

130

130

Відеокасети

30

450

450

Тонор для картриджів HP LJ ()

25

138

138

УСЬОГО:

31180,78

31180,78

3. Матеріальне забезпечення

Назва витратних матеріалів

Ціна

Кількість

Сума

Очікуване фінансування від (US $)

1

Меблі для офісу

Стіл комп`ютерний

42

6

252

252

Шафа з поличками

90

1

90

90

Стілець "VISY"

20

10

200

200

М`який куточок

240

1

240

240

2

Канцтовари:

папір для ксероксу

5

36

180

180

папір кольоровий

10

9

90

90

заправка картриджа

40

1

40

40

УСЬОГО:

1092

1092

 1. Інші витрати

За що передбачається сплатити

Сума

Очікуване фінансування від (US $)

1. Оренда приміщення (15кв.м.х2)

5000

5000

2. Оплата комунальних послуг

90

90

3. Поліграфічні послуги

1350

1350

4. Оплата послуг зв'язку

400

400

5. Послуги мережі Internet

550

550

6. Реклама на радіо

750

750

Всього

8140

8140

V. Додатки

1. Творчий та виконавчий потенціал, який має організація:

Фахівці підприємства "Соціонічні Технології" безпомилково визначають соціонічний тип особи, використовуючи технології  візуального дослідження. При зворотному зв'язку підтверджується співпадання інформації, наданої в характеристиках з відчуттям власного внутрішнього світу. Надаються рекомендації у виборі виду діяльності в різних професійних напрямках. Проводиться творча робота над текстом серіалу книг: “Соціоніка про суть людини”, а також підручника із соціоніки. Вихід із друку підручника та розповсюдження примірників серед учбових закладів України надасть учням, студентам та широкому загалу знань з практичної соціоніки, змогу краще пізнати себе та інших, створювати безконфліктні колективи, підвищити культуру спілкування, поліпшити організацію та якість власного життя. Переклад книг та підручника англійською та іншими мовами дасть можливість розповсюджувати унікальні актуальні знання у світі.

Керівник проекту є учнем та послідовником вченої засновника науки соціоніки Аушри Аугустинавічуте, займається практичною соціонікою впродовж 23 років, спеціаліст своєї справи, за фахом - психолог-практик.

Колектив підприємства може надати послуги керівникам, старшокласникам і педагогічному персоналу шкіл в обсязі 2 школи на місяць, за 1навчальний рік - 18 шкіл.

На підприємствах можливо визначити 30 соціонічних типів осіб на день.

2. Досягнення, що має організація в реалізації проектів, подібних до запропонованого

2.1. Всеукраїнський Центр Соціоніки налагодив ділові зв'язки та уклав договори в письмовій та усній формі з директорами середніх шкіл м. Києва:
Ленінградського р-ну - №№ 206, 131, 196, 197, 198, 222, 235, 281, 304, 55, 297, 230, 287, 288, 185, 200; Шевченківського р-ну - №№ 6, 63, 28, 257, 299, 1, 101, 106, 138, 139; Залізничного р-ну - №№ 44, 60, 166, 64, 115, 144, 187, 121, 279; Мінського р-ну - № 244; Ватутінського р-ну - Українська гімназія; Старокиївського р-ну - №№ 33, 78, 87, 92, з якими Підприємство співпрацює. У вищезгаданих школах проводилася робота з визначення соціонічного типу і виявлення предметної направленості і професійної здатності.
2.2. Представлені проекти:
2.2.1. У міжнародний фонд “Відродження” – 1 проект.
2.2.2. У державний департамент США, відділ інтернаціональних досліджень і обмінів – 2 проекти.
2.3. Відправлені листи з пропозицією співробітництва до українських діаспор: Бельгії, США, Канади, Великобританії, Литви.
2.4. Відіслані листи про діяльність Підприємства з пропозиціями до:
- Національного Банку України п. Віктору Ющенку;
- Міністерства освіти та науки України п. Василю Кременю;
- Міністерства сім'ї та молоді п. Сюзанні Станік;
- Головного управління освіти м. Києва п. Борису Жебровському;
- Державної адміністрації м. Києва п. Олександру Омельченку;
- Фундації ім. О. Ольжича п. Миколі Плав'юку;
- Української Республіканської партії п. Михайлу Гориню - головному редактору газети "Українське Слово".
- Акціонерного товариства "Українська фінансова група" п. Валерію Бабичу;
- Інституту психології при АПН України п. Сергію Максименку;
- Міжрегіонального Інституту удосконалення вчителів ім. Бориса Грінченка п. Зінаїді Сіверс;
- Українському науково-методичному центру практичної психології і соціальної роботи п. Івану Цушку (В.Г. Панок);
- Інституту засобів і методів навчання п. Олександру Ляшенку;
- Головного управління охорони здоров’я п. Володимиру Загородньому.
 
Народним депутатам України:
- п. Євгену Марчуку;
- п. Юлії Тимошенко;
- п. Олександру Морозу;
- п. Михайлу Павловському;
- п. Анатолію Матвієнку;
- л. Юрію Костенку;
- п. Ларисі Скорик;
- п. Василю Онопенку;
- п. Олександру Турчинову
- п. Тарасу Чорноволу;
- п. Юрію Головатому;
- п. Георгію Філіпчуку.
 
2.5. Здійснені виступи на радіо в програмах "Європа-центр", "Фуршет".
2.6. Проводиться робота в школах з педагогічним персоналом і учнями 8-11кл. у напрямках:
2.6.1. Визначення соціонічних типів.
2.6.2. Видача пакета документів:
- Свідоцтво про соціонічний тип;
- характеристика загальна;
- характеристика орієнтації на професію за природними здібностями;
- корекція взаємовідносин через закономірні міжособові стосунки.
2.6.3. Лекційні заняття для педагогічного персоналу, учнів, батьків.
2.6.4. Консультації.
3. Програма наукового підбору кадрів упроваджувалася на деяких підприємствах Києва. Наприклад: в Акціонерному Товаристві Україна-Холдинг-Лізинг проводилася робота з визначення соціонічних типів управлінського персоналу з наданням характеристик і корекції ділових якостей відповідно до їх виду діяльності і посади. Аналогічну роботу було проведено в Міському протитуберкульозному центрі.

За соціонічними технологіями здійснювався набір працівників різних професій у приватній фірмі “Абсолют” і Науковій організації “Конус”. Центр Соціоніки розробляє і сприяє впровадженню інноваційних програм, змістом яких є орієнтація учнівської молоді на самопізнання, оволодіння стилем підприємницької діяльності і поводження. Бере участь у діагностичному доборі на роботу здатних до встановлення ділових партнерських відносин молоді. Також сприяє духовному розвитку суспільства, культури, сприяє підйому ролі і збільшенню внеску української науки і культури в загальну скарбницю людських цінностей. Готує до видання книги із серії: “Соціоніка про суть людини”, а також підручник із соціоніки.

3. Керівником проекту “Світ Гармонії” Гречинським Анатолієм Євгеновичем виконана така робота:

1. Написані статті, які друкувалися в таких газетах: "Діловий кур'єр", "Ваше здоров'я", "День", "Сегодня". Статті розкривають проблеми суспільства та показують шляхи їх вирішення:

 1. "Стереотип або шляхом найменшого опору ".Україна, Київ, 1996р. 11-17 січня, газета "Діловий Кур'єр".
 2. "Спілкування як плин життя". - продовження статті за 11-17 січня в газеті "Діловий Кур'єр" від 5-11 лютого.
 3. "Хіба конфлікти - норма життя?" - продовження і кінець статті за 5-11лютого в газеті "Діловий Кур'єр" від 31 травня 1996, Київ.
 4. "Коханий чи дуал? Або кілька штрихів до портрета нової науки Соціоніки, яка дарує щастя, взаєморозуміння." - інтерв'ю Анатолія Гречинського з кореспонденткою газети "Ваше здоров'я", Україна, Київ, 9-15 березня 1996р.
 5. "Не загубити себе і допомогти іншому." НВП "Соціонічні Технології", Україна, Київ, 15 травня 1996 р.
 6. "Чи господарі ми, Українці, у хаті своїй?" - газета Українське слово" від 10-17жовтня 1996р.
 7. "Готуючись до школи, не забути б про школяра." Україна, Київ, газета "День" від 27 червня 1997р.
 8. "Людська психіка та її сутність". НВП "Соціонічні Технології" Україна, Київ, 16 грудня 1997 р.
 9. "Деякі тенденції розвитку людини та вплив її на події суспільства." НВП "Соціонічні Технології" Київ, 14 січня 1998 р.
 10. “Держава Сонця Анатолія Гречинського” –газета “Нова Альтернатива” від 23 березня 2001 р.
 11. “Інтроверти й екстраверти біля влади” - газета “Нова Альтернатива” від 26 квітня 2001 р.
 12. “Україну розриватимуть Росія, Польща й Америка” – газета “Час” від 20 квітня 2001р.
2. Перевидані дві книги із соціоніки.
2.1. А.Аугустинавічуте "Дуальна природа людини", - м. Київ, - 1997.- 88с.
2.2. О.В.Букалов, В.Д.Єрмак, І.В.Каганець "Заочна школа соціоніки", - м. Київ, - 1997 - 96с.
3. Розроблені та підготовлені інформаційні документи:
3.1. Рекламний буклет.
3.2. Проект "Світ Гармонії".
3.3. Рекламні буклети до:
- директорів шкіл;
- підприємців;
- батьків;
- старшокласників;
- інших осіб.
3.4. Перелік видань та послуг Підприємства.
3.5. Тест, який розкриває структуру психіки людини, інтелекту, характеру і соціалізацію індивідуальності.
3.6. Розроблені новітні методики, технології визначення соціонічних типів.
3.7. Створені характеристики соціонічних типів.
3.8. Готуються до реєстрації винаходи на підприємстві щодо цілісної структури психіки людини та її інтелекту.
3.9. Написана і видана перша книга серії "Соціоніка про людину" "Знайди гармонію в житті".
3.10. Готуються до видання дві книги серії: “Соціоніка про людину” та підручник по соціоніці.

4. Коли і з якою метою організація була створена

Науково-впроваджувальне підприємство "Соціонічні Технології" створено 24 травня 1994 року за реєстраційним №205. Мета створення: організувати науково-дослідницьку діяльність з впровадженням новітніх технологій, які розкривають суть психіки людини.

Короткий опис історії становлення та розвитку організації

Підгрунтям становлення та розвитку НВП "Соціонічні Технології" була проблема серед населення в пошуку партнерів для одруження. Різноманітні служби знайомств не виправдали свого призначення, тому з часом розформувалися й навіть уникають переслідування зі сторони обурених невдало одружених пар. Завданням Підприємства було підбір дуальних пар для відчуття дії доповнюючих стосунків на оздоровлення внутрішнього психічного стану людини і розширити коло знайомих - психологічно сумісних людей.

Труднощі у виборі професії, плинність кадрів, зростаючий процент безробіття привели до ідеї зайнятися розв'язанням проблеми профорієнтації. Фахівці Підприємства в документації замовникові надавали розширені характеристики сильних рис характеру та професійної здатності з рекомендаціями щодо вибору видів діяльності. Цю роботу слушно було почати серед старшокласників, яка проводиться постійно протягом 4 років. Паралельно надаються послуги у визначенні соціонічних типів іншим замовникам та психологічні консультації.

5. Цілі та завдання діяльності організації (довгострокові та короткочасні)

Довгострокові цілі НВП "Соціонічні Технології": наукова організація соціальних груп та вдосконалення суспільства в гармонійний соціон завдяки створенню та функціонуванню Всеукраїнської соціонічної бази даних (ВС-Бази).

Короткочасні цілі: створення передумов для правильного використання учнями свого вродженого потенціалу й умов для ефективного навчання і забезпечення взаєморозуміння між учнями і педагогічним персоналом. Підвищення ефективності роботи підприємств й інших організацій завдяки науковій організації колективів. Створення умов для реалізації вродженого потенціалу кожної людини. Змінення світогляду для реального сприйняття світу й здорового глузду. Оздоровлення суспільства. Поліпшення психологічного клімату в робочих групах, сім'ях, суспільстві. Розширення бази даних ВС-Бази.

6. Основні види діяльності НВП "Соціонічні Технології"

Робота Підприємства проводиться в кількох напрямках, зокрема впроваджується науковий підхід до вирішення завдання підвищення ефективності виробництва завдяки науковому підбору персоналу й організації та реорганізації робочих колективів.

Вирішуються інші соціальні проблеми, які коротко описані нижче.

А

У сфері громадської освіти:

1.

Діяльність Підприємства розповсюджується на освітні заклади України, зокрема: допомога школам Києва

1.1.

Надання знань педагогічному персоналу щодо індивідуально-психологічних особливостей учнів згідно з природженими якостями характеру

1.2.

Підвищення культури інформаційної взаємодії з учнями, що дає можливість знайти індивідуальний підхід до особистості кожного учня

1.3.

Корекція вимог до учня на основі природжених якостей його характеру, його можливостей щодо засвоєння різних предметів

2.

Керівництву шкіл для підвищення результативності навчального процесу при формуванні класів та груп самоврядування

2.1.

Врахування нахилів учня до того чи іншого предмету

2.2.

Виявлення серед учнів активних і лідерів

2.3.

Формування злагоджених і комфортних колективів з максимальною ефективністю у навчанні і роботі, знаючи і враховуючи міжособові стосунки

3.

Допомога старшокласникам у виборі життєвого шляху

3.1.

Надання рекомендацій щодо профорієнтації

Б

У діловій сфері

1.

Допомога підприємцям щодо створення надійної команди

1.1.

Підбір та розстановка кадрів

1.2.

Виявлення направленності працівників на конкретний вид діяльності за якостями їх соціонічного типу

1.3.

Організація злагоджених колективів з максимальною продуктивністю праці

2.

Функціонування Всеукраїнської Соціонічної Бази Даних (ВС-Бази), що дозволяє замовнику Підприємства знайти однодумців для спільної праці та відпочинку - віднайти психічно сумісних партнерів

3.

Реалізація Програми Наукового Підбору Кадрів

В

У сфері якісного розвитку громадського життя

1.

Психологічна допомога сім`ї

1.1.

Розкриття стосунків між членами сім’ї

1.2.

Корекція стосунків

1.3.

Допомога у питаннях виховання дітей

2.

Допомога у роботі з “важкими” дітьми

3.

Організація груп при проведенні громадських заходів, диспутів, інтелектуальних ігор, вечорів відпочинку, шоу тощо

Г

У розширенні науково-освітянської роботи

1.

Створення підручника із соціоніки

2.

Видання книг серії “Соціоніка про людину”

3.

Розповсюдження друкованих матеріалів

Д

У сфері охорони здоров’я

1.

Рекомендації лікарям про можливі хвороби та їх профілактику

2.

Психологічна допомога пацієнтам

3.

Створення Будинку відпочинку психічно сумісних груп для загального оздоровлення

Перспективні цілі діяльності Підприємства: наукова організація соціальних груп, вдосконалення суспільства в гармонійний соціон завдяки функціонуванню Всеукраїнської соціонічної бази даних (ВС-Бази).

Джерел фінансування діяльності організація не має.

 

KMindex 

головна ] послуги ] теорія ] практика ] статті ]знайомства ] робота ] відпочинок ]  [ навчання ]менеджемент ] відгуки ]

Усі питання надсилайте на vcs-vcs@ukr.net

Дизайн © 2001 ViVo Studio
© 2001-2004 Всеукраїнський Центр Соціоніки. Авторські права захищені