Соціоніка, знайомство, робота, відпочинок   

Виявляємо здатність до професії
Робимо підбір кадрів

 

Визначаємо соціонічні типи
Знайомимо дуалів

               Наші послуги
          головна угору контакти русский english

НПР 1
послуги теорія практика статті знайомство робота відпочинок навчання менеджмент відгуки

НПР 1
НПР 2
твори


Науково - практична робота, проведена експертами-соціоніками серед учнів 1-х класів і педагогічного персоналу Київської школи № 304

Тема: предметна спрямованість і рання профорієнтація.

Мета: розкриття природжених якостей характеру, здібностей і можливостей учнів, а також закономірних стосунків між вчителем і учнем, батьками і дітьми через визначення соціонічних типів вчителів, учнів і їх батьків. Націлення уваги батьків і вчителів на індивідуальність учнів, їх вроджені психічні якості. Формування психічно-комфортних класів для підвищення успішності. Виявлення закономірних стосунків у сім’ї для розуміння поведінки учнів і здійснення індивідуального підходу. Надання предметної направленості учням і орієнтування їх на область професій за природними властивостями.

Унікальність роботи: навчально-виховний процес в школі №304 має напрям на ранню профорієнтацію учнів згідно з проектом Національної Доктрини розвитку освіти України ХХІ століття, яка передбачає предметну диференціацію навчання.

Визначення соціонічних типів учнів, батьків і вчителів створює передумови для:
1) використання учнями свого природженого потенціалу як під час навчання так і при виборі професії,
2) ефективного навчання та забезпечення взаєморозуміння між учнями і вчителями, між батьками і дітьми.

Актуальність роботи пов`язана з потребами як школярів, їх батьків, так і вчителів. Психічно-комфортний колектив, сформований за законами психічної сумісності і соціальної направленості, є працездатним, будь-які взаємодії в ньому, як при навчанні, так і під час відпочинку ефективні. Такий колектив створює єдину ідейно направлену групу з відчуттям сімейного затишку, де існує взаємопідтримка і взаємодопомога. В такому класі природно створюються всі умови для повної реалізації вмінь учителя, встановлюється клімат взаємоповаги, учні поводяться вільно і не втомлюються, охоче відвідують школу. У них виникає бажання знаходитись разом якомога більше часу, - це дійсно спаяний, здоровий колектив. В такому оптимально сформованому колективі значно підвищується успішність і дисципліна.

Для досягнення цієї мети визначаються соціонічні типи учнів і вчителів, формуються класи за науковою організацією колективів і призначається класоводом вчитель, який є психічно-сумісним для всіх учнів класу. Це підвищує ефективність навчального процесу завдяки правильному сприйняттю і розумінню матеріалу, який викладає психічно сумісний вчитель, а вчителю набагато легше, вільніше і приємніше працювати у “своєму” колективі – він може в повну силу реалізувати свої вміння, дати учням більше знань і матиме реальну віддачу – швидке і якісне засвоєння знань.

При цьому можна збільшити обсяг навчального матеріалу з одночасним підвищенням рівня його засвоювання. Навантаження на психіку учнів і вчителів знижується завдяки задіюванню сильних психічних сторін і оптимальному тренуванню слабких. Застосування соціонічних технологій дає можливість інтенсифікувати процес навчання при більш повному розвиткові особистості учнів.

Для гармонізації стосунків між учнями і для психологічної допомоги учням, які її потребуватимуть, діагностується сімейний клімат при визначенні соціонічних типів членів сім’ї і аналізі дії на дитину закономірних стосунків.

Вчителі потребують знань, чому учні мають різну поведінку в різних ситуаціях, як впливає сімейний мікроклімат на учнів, як здійснювати на практиці індивідуальний підхід до кожного учня. Прийшов час відмовитись від стереотипу соціальних норм, що всі діти повинні бути активними, старанними, слухняними, уважними, щоб приймали тільки думку дорослих, не маючи власної. Пора підтримувати в учнях самостійність, почуття власної гідності й позитивні прояви особистості.

Об’єкт: вчителі-класоводи перших класів, учні, їх батьки та члени сімей.

Предмет: практичне використання законів соціоніки та соціонічних технологій в розкритті природженого потенціалу учнів та вчителів, стосунків між учнями і вчителем, впливу сімейного клімату на поведінку і успішність учнів.

Предметна направленість і рання профорієнтація дозволить учням обирати гуртки, займатися своєю справою, щоб підготувати себе до вибору майбутньої професії.

Проблеми, на вирішення яких спрямована робота:
1. Неможливість учнів у певних випадках задовольнити вимоги вчителів.
2. Труднощі самовираження учнів, їх індивідуального розвитку і творчого підходу до навчального процесу.
3. Неадекватне сприйняття інформації та непорозуміння під час спілкування.
4. Утворення неблагоприємного клімату в класних колективах.
5. Нереалізація потенціалу учнів через предметну спеціалізацію, яка не відповідає природженим здібностям.
6. Невідповідність природних даних людини обраній професії.
7. Невдоволення, роздратування, психосоматичні розлади.
8. Перешкоди становленню особистості та її самореалізації в суспільстві.
Вирішити ці проблеми можливо через визначення соціонічних типів і проявів учнів згідно їх індивідуальності.
 
Нові умови навчання нададуть переваги учням у:
1) розумінні вимог вчителя;
2) легкому і правильному сприйнятті навчального матеріалу;
3) направленості учнів до навчальних предметів;
4) посиленні потенційних можливостей кожного учня;
5) стимуляції щодо навчання;
6) покращенні як психічного, так і фізичного стану здоров`я;
7) уникненні психічно-фізичної втоми під час уроків;
8) визначенні направленості до навчального предмету, на професію.

Учні будуть вільно, без суперечок і образ спілкуватися між собою й розуміти один одного, і в майбутньому це допоможе їм уникати конфліктних ситуацій, а відчуття приємних взаємин перенести в особисте доросле життя.

Знання можливостей дитини допоможе батькам і вчителям обрати предмети, які вивчати їй буде легко. Знаючи особливості характеру, можна ефективно впливати на дитину і правильно направляти її. Це стає можливим завдяки визначенню соціонічого типу, що дозволяє розкрити та проявити індивідуальність і розвивати особистість.

Знання соціонічних типів учнів, їх природжених характерних властивостей допоможе вчителям і батькам впродовж усіх років навчання в школі не мати для себе зайвих проблем, клопотів, тривог, не тільки при навчанні, при виборі професії чи вступі до вищого навчального закладу, а й при вирішенні взаємовідносин, налагодженні взаєморозуміння, в знаходженні індивідуального підходу до кожного з учнів.

При проведенні цієї роботи розкривається також соціонічний тип доповнюючої людини, що дасть змогу у майбутньому не робити помилок у виборі друзів, партнерів, супутника життя.

Знання соціонічних типів учнів, вчителів та батьків дає можливість:
1. Розкрити індивідуальність та направити до конкретного виду діяльності в будь-якій професії.
2. Розкрити закономірності стосунків для гармонійних взаємодій з іншими.
3. Обрати супутника життя.
4. Отримати у перспективі робочі місця, знайти дуалів, користуючись Всеукраїнською Соціонічною Базою Даних (ВС-Базою).
 
Завдання:
1. Визначення соціонічних типів учнів, батьків та вчителів.
2. Розкриття природжених якостей характеру, темпераменту і можливостей.
3. Виявлення тенденції до заниження або завищення самооцінки.
4. Направлення учнів до певних предметів і видів діяльності в різних сферах професій.
5. Надання батькам знань про соціонічний тип доповнюючої для їх дитини людини.
6. Виявлення міжособових стосунків у сім’ї.
7. Розкриття сприйняття дитиною своєї сім’ї і ставлення до неї.
8. Визначення міжособових стосунків між вчителем та кожним учнем.
 
Користь роботи:
для учнів:
1) у комфортному колективі краще розумітимуть і засвоюватимуть навчальний матеріал;
2) сприятливий моральний клімат оздоровлюватиме і підвищуватиме успішність;
3) зніматиметься втома завдяки підвищенню зацікавленості навчанням;
4) правильно обиратимуть предмети і професію;
5) правильно вибиратимуть свій життєвий шлях;
6) матимуть можливість робити якомога менше помилок у житті;
7) ставатимуть більш впевненими в собі, самостійними;
8) матимуть власну позицію, зможуть досягти кращих результатів;
9) правильно обиратимуть супутника життя;
10) збережуть здоров`я завдяки створенню комфортного клімату в сім`ї та в колективі.
 
для вчителів:
1) знатимуть характер учнів, що полегшить індивідуальний підхід;
2) корегуватимуть вимоги до учнів і направлятимуть їх до певних предметів;
3) знатимуть міжособові стосунки між вчителем і учнями і самими учнями;
4) сприятимуть оздоровленню класних колективів;
5) налагоджуватимуть зв`язки з батьками;
6) ознайомлюватимуть батьків з особливостями характеру їх дітей.
 
для батьків:
1) знатимуть характерні якості дітей;
2) розумітимуть причини тих чи інших проявів;
3) правильно направлятимуть їх при вихованні;
4) покращуватимуть сімейний мікроклімат через корекцію стосунків.

Технологія дослідження 
Таб.1

Організація дослідження Термін 
виконання
роботи
1. Укладання договору з директором школи №304 м. Києва На 5 років
2. Робота з педагогічним персоналом - теоретичні та практичні заняття, визначення соціонічного типу 3 дні
3. Лекції для батьків 2 дні
4. Визначення соціонічних типів учнів (розкриття індивідуальності) 14 днів
5. Виявлення міжособових стосунків 3 дні
6. Надання документів:
а) Свідоцтво про соціонічний тип;
б) загальна характеристика соціонічного типу;
в) предметна направленість;
г) характеристика орієнтації на професію за природними здібностями;
д) опис стосунків між вчителем та кожним учнем і між учнями
2 дні
7. Полегшення вибору супутника життя – внесення даних до ВС-Бази для пошуку в майбутньому доповнюючих партнерів Постійно
Консультації
Корекція взаємовідносин при закономірних міжособових стосунках
Постійно

Теоретично-практичні заняття включають в себе: дві лекції для батьків, дві - для вчителів.

На першій лекції для батьків розкривається суть соціоніки і стисло пояснюються основні соціонічні поняття, практична користь використання соціоніки в житті кожної людини. На прикладах показується, як діють практично соціонічні технології через розкриття характерних рис бажаючих з аудиторії і опис дії стосунків між конкретними особами.

Друга лекція – заключна, на якій відбувається діалог з аудиторією: отримавши документи і ознайомившись із характеристиками, батьки задають питання, висловлюють свої думки щодо співпадання наданої інформації з особистим баченням своїх дітей, переконуються в істинності характеристик. Батьки отримують додаткову інформацію із соціоніки та відповіді на питання, які цікавлять їх. Крім того, даються рекомендації по вихованню, щоб знаючи характерні природні особливості своїх дітей, батьки розвивали їх здібності і направляли дітей згідно їх потреб і можливостей. Правильне ставлення до дитини і адекватність вимог їх природним задаткам поліпшує психічний стан дитини і загальний сімейний мікроклімат.

Під час теоретично-практичних занять з педагогічним персоналом викладаються аналогічні теоретичні знання, визначаються соціонічні типи вчителів, розкривається усно природжений потенціал особи, тобто описуються основні риси характеру та особливості їх прояву, дається характеристика можливостей людини і здатність проявити свої можливості у певних видах діяльності. Практична користь таких занять для педагогів полягає в тому, що вони оволодівають знаннями власних можливостей, знаннями закономірних стосунків, які виникають між ними та кожним з учнів, що полегшує індивідуальний підхід як під час навчально-виховного процесу так і при позаурочному спілкуванні.

Вчителі отримують короткі характеристики сильних якостей учнів, щоб диференціювати учбовий матеріал, враховуючи нахили учнів до того чи іншого предмету. А також опис всіх закономірних стосунків, щоб знати прояви стосунків з тим чи іншим учнем і враховувати це.

Зв’язки з педагогами та учнями підтримуються постійно, проводяться тематичні заняття з педагогічним персоналом, учнями, батьками. Надаються консультації.

Під час визначення соціонічних типів учнів проводиться коротка бесіда на вільну тему з кожним із вступників до школи, тим часом інші діти малюють на тему “Моя сім’я”.

Адміністрації та вчителям надаються такі документи:
1) довідка про визначення соціонічного типу;
2) загальна характеристика соціонічного типу;
3) список класів (у списку розкриваються соціонічні типи учнів, їх самооцінка, темперамент, направленість до навчальних предметів і професії, міжособові стосунки між учнями і вчителем).
4) короткі характеристики учнів згідно їх соціонічних типів;
5) опис проявів закономірних стосунків.
 
Батькам надаються такі документи на їх дітей:
1) Свідоцтво про соціонічний тип, в якому вказано соціонічний тип доповнюючої людини;
2) загальна характеристика природжених якостей характеру;
3) перелік шкільних предметів, на які варто закцентувати увагу;
4) коротка характеристика професійної здатності;
 
Інші матеріали за замовленням:
1) стисла характеристика;
2) повна характеристика сильних природних рис та професійної здатності;
3) розширена характеристика;
4) корекція стосунків в сім’ї.
Після проведеної роботи проводяться подальші консультації.

Висновки

Діагностику пройшли 58 учнів і 5 вчителів. На жаль, продіагностовано не всіх першокласників школи №304. Причина в тому, що адміністрація школи дала пропозицію самостійно пояснити батькам мету роботи, суть якої полягала у формуванні психічно-сумісних класів з призначенням вчителя, який за своїм соціонічним типом буде природженим ведучим даного колективу. Але батькам було сказано, що робота направлена лише на виявлення природних задатків їх дітей для предметної і професійної орієнтації. Батьків не зобов’язували визначати соціонічні типи, вони згодились діагностувати дітей добровільно. А оскільки вони не знали основної мети проведення діагностики, і яку користь матимуть їх діти при навчанні, то, зрозуміло, що не всі батьки взяли участь у цій роботі. Та й виконання роботи адміністрація перенесла з травня на кінець серпня, подавши списки вже сформованих класів.

На заключній лекції під час батьківських зборів, отримавши більш глибоку і детальну інформацію від спеціалістів Центру Соціоніки, батьки поставили слушне питання: “Чому не сформували класи за законами психічної сумісності?” І відповідь знайшли самі: “Формували класи, відбираючи більш підготовлених дітей для привілейованих вчителів”.

Але, якби деякі вчителі не орієнтувалися на застарілі методи психології, а знали, що у класах, де підібрані учні за рівнем інтелектуального розвитку, якісна їх підготовка зберігається лише тимчасово, бо розвиток дітей швидко змінюється, і ті учні, яких вважали “слабкими”, згодом показують хороші результати у навчанні, а “сильні” при цьому можуть знизити успішність, мабуть, не стали б полегшувати собі роботу на перший час, і ускладнювати майбутні проблеми, які закономірно виникають у несумісних колективах. До того ж, знання і вміння до школи не є критерієм природного інтелектуального потенціалу учнів: когось готували до школи, когось – ні.

Практика якраз підтверджує, що сформований, наприклад, клас із “слабких” учнів приблизно за півроку стає за своїм складом таким же, як і попередній – із “сильними” і “слабкими” учнями. Звичайний, нормальний динамічний процес розвитку. З цього виходить, що класи треба постійно переформовувати, - нічого собі справи. А спробуйте переконати батьків, як це було у співбесідах, що їх дитину не записали до “дурнів”. Отже, є інший вихід, практичний і науково обгрунтований.

Робота Центру Соціоніки по формуванню комфортних колективів підтверджує, що психічно-сумісні учні швидко розвиваються, взаємодопомагаючи один одному. Цьому сприяє легке швидке порозуміння й енергетична насиченість.

Результати діагностики 
Таб. 2

№ № 
Квадри
Соціонічний тип Кількість представників
серед учнів серед вчителів
I 1. Інтуїтивно-логічний екстраверт (ІЛЕ, ENTP) 7 1
  2. Сенсорно-етичний інтроверт (СЕІ, ISFP) 1 -
  3. Логіко-інтуїтивний інтроверт (ЛІІ, INTJ) 2 -
  4. Етико-сенсорний екстраверт (ЕСЕ, ESFJ) 8 1
II 1. Етико-інтуїтивний екстраверт (ЕІЕ, ENFJ) 2 -
  2. Логіко-сенсорний інтроверт (ЛСІ, ISTJ) 1 -
  3. Інтуїтивно-етичний інтроверт (ІЕІ, INFP) 2 -
  4. Сенсорно-логічний екстраверт (СЛЕ, ESTP) 3 -
III 1. Логіко-інтуїтивний екстраверт (ЛІЕ, ENTJ) - -
  2. Етико-сенсорний інтроверт (ЕСІ, ISFJ) 2 -
  3. Інтуїтивно-логічний інтроверт (ІЛІ, INTP) 10 -
  4. Сенсорно-етичний екстраверт (СЕЕ, ESFP) 2 1
IV 1. Інтуїтивно-етичний екстраверт (ІЕЕ, ENFP) 6 -
  2. Сенсорно-логічний інтроверт (СЛІ, ISTP) 4 1
  3. Етико-інтуїтивний інтроверт (ЕІІ, INFJ) 2 -
  4. Логіко-сенсорний екстраверт (ЛСЕ, ESTJ) 6 1
  Всього: 58 5
  У першій квадрі: 18 2
  У другій квадрі: 8 -
  У третій квадрі: 14 1
  У четвертій квадрі: 18 2

Аналіз результатів обстеження показує, що як серед учнів так і серед вчителів найбільше представників І і IV квадри. Пояснити це можна так:

За законом циклічного розвитку суспільства наш час є перехідним від третьої квадри до четвертої. На сучасному етапі більше позицій займає III квадра, але час її активності наближається до кінця і зростає актуальність IV квадри. Цілком закономірно, що серед підростаючого покоління найбільше представників четвертої квадри і першої, як провідників нових ідей в суспільстві.

Виходячи з кількості 58 учнів узагальнення робити недоречно, можна побачити приблизну картину стану частотності певних соціонічних типів у класі, школі, у суспільстві. Для отримання більш об’єктивних висновків потрібно провести обов’язкову діагностику всіх учнів школи, декількох шкіл, а найкраще всіх. Але на це потрібні кошти, адже не всі батьки усвідомлюють необхідність для своїх дітей такої роботи, щоб оплачувати її.

На основі діагностики батьків можна зробити висновок про стан сімей у нашому суспільстві. Частіше всього зустрічаються дуальні і тотожні сім’ї: дуальні – 24,6%, тотожні – 16%. Якщо порівняти ці дані із статистичними даними сімей більш старшого покоління, де превалюють тотожні сім’ї, можна зробити втішний висновок, що суспільство природно оздоровлюється й оживає: збільшується кількість дуальних сімей, очевидно тому, що люди стали більш розкутими, вільними у власних проявах, відчувають свої потреби, не шукають легких шляхів у житті, та й вибір, мабуть, розширився, стало більше можливостей для зустрічей і знайомств.

Директор 304 школи, розуміючи корисність роботи, пропонувала переформувати перші класи, щоб сформувати хоча б один експериментальний клас, але вчителі запротестували. Серед батьків теж були дехто незгодні переформовувати класи, мотивуючи тим, що діти за місяць звикли до вчителя і однокласників, і зміни можуть спричинити у дітей стрес.

Але директор твердо вирішила наступного року оголосити більш ранній прийом дітей до школи, щоб в обов’язковому порядку визначати соціонічні типи всіх дітей, які вступатимуть до школи і почати формувати перші класи за законами психічної сумісності. А класи, де визначено соціонічні типи учнів і відомі міжособові стосунки, будуть контрольними групами, щоб мати зріз для порівняння психологічного клімату і рівня успішності у психічно сумісних колективах і класах, сформованих хаотично. Окремо можна буде порівняти рівень успішності у класі, де були відібрані більш підготовлені, як кажуть серед педагогів, “сильні” діти, і серед учнів класів, де основним критерієм був не рівень знань, а психічна сумісність. Отже, час покаже практичність законів соціоніки і корисність їх дотримання.

Така робота ще ніде і ніким не виконувалась, і яка школа розпочне раніше впроваджувати технології Центру Соціоніки - буде вигідно вирізнятися серед інших, такою вже наразі стала школа №304, правда, робота в ній виконана наполовину. Замість психічно сумісних класів вчителі отримали рекомендації, як краще розсадовити дітей за партами, щоб вони дружили між собою, щоб їм легко і приємно було спілкуватися, розуміти один одного і допомагати у навчанні.

Проведена робота на основі соціонічних технологій показала, що вчителі відчули якість інформації, яка була надана в характеристиках, тому що вона співпадала з їх особистим характером. Змінилося ставлення до себе і до учнів, виникло нове відношення до роботи, змінився підхід до навчального процесу в позитивну сторону.

Характеристики дають можливість батькам правильно направляти дітей у виборі навчальних предметів, професії, друзів, людини для створення майбутньої гармонійної сім’ї.

 

KMindex 

головна ] послуги ] теорія ] практика ] статті ]знайомства ] робота ] відпочинок ]  [ навчання ]менеджемент ] відгуки ]

Усі питання надсилайте на vcs-vcs@ukr.net

Дизайн © 2001 ViVo Studio
© 2001-2004 Всеукраїнський Центр Соціоніки. Авторські права захищені