Соціоніка, знайомство, робота, відпочинок   

Виявляємо здатність до професії
Робимо підбір кадрів

 

Визначаємо соціонічні типи
Знайомимо дуалів

               Наші послуги
          головна угору контакти русский english

НПР 2
послуги теорія практика статті знайомство робота відпочинок навчання менеджмент відгуки

НПР 1
НПР 2
твори


Науково-практична робота, проведена експертами-соціоніками серед учнів 8-11 класів і педагогічного персоналу Київської школи № 304

Тема: пізнання себе і своїх можливостей

Мета: розкриття природжених якостей характеру, здібностей і можливостей через визначення соціонічного типу.

Унікальність наукової роботи полягає в усвідомлені людиною своєї суті. Теоретичні знання та експерименти підтверджуються на практиці. Люди, які узнають свій соціонічний тип стають впевниними в собі, краще розуміють себе, мають прагнення пізнати інших, знаходять доповнюючих партнерів, справу до душі, досягають успіху в житті.

Актуальність роботи пов`язана з потребами як школярів так і вчителів. Більшість учнів розгублені у виборі власного шляху і мають невпевненість у собі через незнання власних здібностей, можливостей. Вчителі потребують знань, чому учні мають різну поведінку в різних ситуаціях, як здійснювати на практиці індивідуальний підхід до кожного учня. Прийшов час відмовитись від стереотипу соціальних норм, що всі діти повинні бути активними, старанними, слухняними, уважними, щоб приймали тільки думку дорослих, не маючи власної і підтримувати в учнях самостійність, почуття власної гідності й позитивні прояви особистості.

Об’єкт: учні 8-11 класів, педагогічний персонал школи №304.

Предмет: практичне використання законів соціоніки та соціонічних технологій в розкритті природженого потенціалу учнів та вчителів.

Робота направлена на створення по-перше передумов для використання учнями свого природженого потенціалу як під час навчання так при виборі професії, по-друге - умов для ефективного навчання та забезпечення взаєморозуміння між учнями і вчителями, в педагогічних колективах.

Проблеми, на вирішення яких спрямована робота:
1 Неможливість учнів у певних випадках задовольнити вимоги вчителів.
2. Труднощі самовираження учнів, їх індивідуального розвитку і творчого підходу до навчального процесу.
3. Неадекватне сприйняття інформації та непорозуміння під час спілкування.
4. Усунення несприятливого клімату в класних колективах.
5. Нереалізація закладеного потенціалу у старшокласників через обрання професії наосліп.
6. Невідповідність природних даних людини обраній професії.
7. Суспільні проблеми невдоволення, роздратування, психосоматичних розладів через незнання власної природи та законів взаємодій між людьми.
8. Становлення особистості та її самореалізації в суспільстві.

Кожна людина має особисті проблеми, пов’язані з незнанням власних можливостей. Вона готова швидше розібратися в інших, ніж у собі. Тому, не знаючи себе, при виборі життєвого шляху губиться.

Існує потреба пізнати себе, хоч людина відчуває власні можливості, та впевненості у знанні їх так і не має. Знання власних можливостей можна отримати через знання соціонічого типу, що дозволяє розкрити та проявити свою індивідуальність і розвивати особистість.

Знання соціонічних типів учнів, тобто їх природжених характерних якостей допоможе вчителям і батькам впродовж усіх років навчання в школі не мати для себе зайвих проблем, клопотів, тривог, не тільки щодо індивідуального підходу при навчанні, при виборі професії чи вступу до навчального закладу, а й при вирішенні взаємовідносин, налагодженні взаєморозуміння. Тобто, знайти індивідуальний підхід до кожного з учнів завдяки знанню їх соціонічних типів.

Старшокласники зосереджені не лише на виборі своєї професії. Вони ще й обирають собі партнерів - майбутніх супутників життя. Але за якими психічними критеріями вони обирають партнера? Чи знають старшокласники які саме якості характеру повинна мати людина, щоб доповнювати їх? Аналізуючи цей стан можна зробити висновок, що вони не володіють знаннями, які надали б їм можливості зробити якомога менше помилок у своєму житті.

Вирішити ці проблеми можливо через визначення соціонічних типів і проявлення себе згідно із своєю індивідуальністю.

Знання соціонічних типів учнів, вчителів та батьків дає можливість:
1. Розкрити індивідуальність та направити до конкретного виду діяльності в будь-якій професії.
2. Розкрити закономірності стосунків для гармонійних взаємодій з іншими.
3. Обрати супутника життя.
4. Функціонування Всеукраїнського Соціонічного Банку Даних (ВС-Банку) для отримання робочих місць, допомоги у пошуку дуалів.
 
Результат проведення наукової роботи матиме такі відчутні наслідки:
Кожен зможе:
- пізнати себе;
- стати собою;
- позбавитись комплексів неповноцінності та уявних побоювань;
- бути впевненим у собі та мати власну позицію;
- досягти успіху в реалізації духовних та матеріальних потреб;
- прогнозувати поведінку людей;
- обрати комфортне оточення: друзів і знайомих;
- створити міцну сім`ю;
- правильно обрати життєвий шлях згідно з природними здібностями.
 
Перспективні наслідки:
- самовдосконалення кожної особистості;
- зростання культури спілкування, поваги до людини;
- позбавлення рабської залежності у поведінці та висловлюванні власних думок;
- уникнення психосоматичних хвороб;
- вирішення проблеми важких дітей;
- попередження злочинів серед неповнолітніх;
- сприяння вирішенню проблеми наркоманії, алкоголізму;
- надання можливостей реалізуватися в суспільстві;
- створення працездатних комфортних колективів з максимальною продуктивністю праці;
- чітка організація ринку праці;
- створення щасливих сімей та їх зміцнення;
- значне зменшення кількості розлучень.
 
Завдання:
1. Визначення соціонічного типу учнів та вчителів.
2. Розкриття природжених якостей характеру, темпераменту і можливостей.
3. Виявлення тенденції до заниження або завищення самооцінки.
4. Направлення старшокласників до певних видів діяльності в різних сферах професій.
5. Надання учням знань про соціонічний тип доповнюючої людини.
6. Визначення міжособових стосунків між класними керівниками та кожним учнем.
 
Користь для учнів:
- Відчувши сильні сторони своєї особистості старшокласники зможуть правильно обрати свій життєвий шлях, матимуть можливість зробити якомога менше помилок у житті.
- Учні стануть більш впевненими в собі, самостійними, матимуть власну позицію, зможуть досягти кращих результатів, обравши правильно професію і супутника життя; збережуть своє здоров`я завдяки створенню комфортного клімату в сім`ї та в робочому колективі.
 
Для вчителів:
- Вчителі знатимуть характер учнів, що полегшить індивідуальний підхід.
- Зможуть скорегувати вимоги до учнів і направляти їх до певних предметів.
- Знання міжособових стосунків між вчителем і учнями і самими учнями сприятиме оздоровленню класних колективів.
- Налагодження зв`язків з батьками і ознайомлення батьків з особливостями характеру їх дітей.

Технологія дослідження аналогічна, як і в роботі з початковою школою.

Теоретично-практичні заняття включають в себе дві лекції для старшокласників та дві - для вчителів.

На першій лекції для учнів розкривається суть соціоніки і стисло пояснюються основні соціонічні поняття, показується практична користь використання соціоніки в житті кожної людини. На прикладах показується, як діють практично соціонічні технології через розкриття характерних рис бажаючих з аудиторії і опис дії стосунків між конкретними особами.

Друга лекція – заключна, на якій відбувається діалог з аудиторією: отримавши документи і ознайомившись із характеристиками, учні обмінюються враженнями і думками щодо співпадання наданої інформації з особистим баченням себе та інших, порівнюючи їх з астрологічними гороскопами, переконуються в істинності характеристик на противагу гороскопам.

Отримують додаткову інформацію із соціоніки та відповіді на питання, які цікавлять їх.

Під час теоретично-практичних занять з педагогічним персоналом викладаються аналогічні теоретичні знання, визначаються соціонічні типи класних керівників, розкривається усно природжений потенціал особи, тобто описуються основні риси характеру та особливості їх прояву, дається характеристика можливостей людини і здатність проявити свої можливості у певних видах діяльності. Практична користь таких занять для педагогів полягає в тому, що вони оволодівають знаннями власних можливостей, знаннями закономірних стосунків, які виникають між ними та кожним з учнів, що полегшує індивідуальний підхід як під час навчально-виховного процесу так і при позаурочному спілкуванні.

Вчителі мають можливість отримати короткі характеристики сильних якостей учнів, щоб диференціювати учбовий матеріал, враховуючи нахили учнів до того чи іншого предмету.

Зв’язки з педагогами та учнями підтримуються постійно, проводяться тематичні заняття з педагогічним персоналом, учнями, батьками. Надаються консультації.

Наукова робота проводиться за програмою, яка включає три аудіовізуальні методики визначення соціонічного типу:
1. Візуальна діагностика обличчя (безпосередньо та за фотографією).
2. Аудіодіагностика (метод діалогу, тема довільна).
3. Діагностика рухів.

Додатково роздається тест-питальник (розроблений А. Гречинським). Учні та вчителі дають відповіді на питання за власним бажанням. Для визначення соціонічного типу він не обов’язковий. Аналізуючи відповіді на поставлені в тесті питання, експерти-соціоніки роблять висновок, наскільки вдало реалізує особа свій потенціал – як використовує сильні і слабкі риси своєї психіки і в якому співвідношенні. Результати тесту показують також рівень інтелектуального розвитку і ціннісні орієнтації особистості.

На основі опрацювання тесту-питальника ставиться експеримент, наскільки учні знають себе і який відбувся прогрес у самопізнанні після визначення соціонічного типу і ознайомлення з характеристиками. Тести з учнівськими відповідями повертаються власникам, учні співставляють написане ними раніше з новими відчуттями й виявляють бажання доповнити попередні відповіді або мають відповіді на ті з питань, на які на першому етапі не змогли відповісти.

Адміністрації та вчительскому персоналу надаються такі документи:
а) довідка про визначення соціонічного типу;
б) загальна характеристика соціонічного типу;
в) списк учнів закріпленого за ним класу (у списку розкриваються вроджені якості учнів: міжособові стосунки між учнями та вчителем, самооцінка, темперамент, направленість до навчального предмету та професії).
 
Учням надаються такі документи:
- Свідоцтво про соціонічний тип, в якому вказано також соціонічний тип доповнюючої людини;
- загальна характеристика природжених якостей характеру;
- коротка характеристика професійної здатності;
за замовленням:
-стисла характеристика;
-повна характеристика сильних природних рис та професійної здатності;
-розширена характеристика.

Після проведеної роботи здійснювався зворотній зв’язок з подальшими консультаціями. При опитуванні учнів, які отримали пакети документів і ознайомилися з короткими характеристиками сильних якостей характеру, всі підтвердили співпадання інформації в наданих характеристиках з відчуттям свого внутрішнього світу. На заключній лекції давалася пропозиція висловити свої зауваження тим, хто не згоден з наданою в характеристиках інформацією і таких не було.

В результаті виконання даної роботи виявляється співпадання природжених якостей кожного окремого учня з їх особистим відчуттям власного внутрішнього світу. Отже соціонічні типи учнів і вчителів визначено було безпомилково.

З метою визначення, які зміни відбулися у свідомості учнів після ознайомлення із соціонікою і проведення практичної роботи, їм було дано завдання написати твір на тему: “Що внесла в моє життя соціоніка”.

Приводимо для ознайомлення кілька творів.

Учні, твори яких представлено, вже увійшли в доросле життя і прагнуть знайти дуалів. Звертайтесь до Центру Соціоніки, і ми надамо Вам їх координати, якщо Ви визначите свій соціонічний тип і виявиться, що Ви їх дуал.

Висновки

Діагностику пройшли 191 учень і 30 вчителів. На жаль, продіагностовано було не весь контингент школи №304. Експерти-соціоніки не зобов’язували всіх визначати свій соціонічний тип, учні проходили діагностику добровільно, але вже частина з присутніх на першій лекції виявили бажання визначити свій соціонічний тип і отримати послуги від НВП “Соціонічні Технології”. Ті учні, що в результаті визначення соціонічного типу отримали документи і координати доповнюючих осіб, були у захваті, приємно збудженні і після обміну враженнями з іншими останні підходили після заключної лекції з проханням визначитися, але роботу по договіру було вже закінчено.

Результати обстеження 
Таб.2

Квадра

Соціонічний тип

Кількість представників

Серед учнів

Серед вчителів

I

1) Інтуїтивно-логічний екстраверт (ІЛЕ, ENTP)

6

-

 

2) Сенсорно-етичний інтроверт (СЕІ, ISFP)

10

3

 

3) Логіко-інтуїтивний інтроверт (ЛІІ, INTJ)

4

2

 

4) Етико-сенсорний екстраверт (ЕСЕ, ESFJ)

11

1

II

1) Етико-інтуїтивний екстраверт (ЕІЕ, ENFJ)

13

2

 

2) Логіко-сенсорний інтроверт (ЛСІ, ISTJ)

10

-

 

3) Інтуїтивно-етичний інтроверт (ІЕІ, INFP)

5

1

 

4) Сенсорно-логічний екстраверт (СЛЕ, ESTP)

-

1

III

1) Логіко-інтуїтивний екстраверт (ЛІЕ, ENTJ)

1

-

 

2) Етико-сенсорний інтроверт (ЕСІ, ISFJ)

3

3

 

3) Інтуїтивно-логічний інтроверт (ІЛІ, INTP)

11

-

 

4)Сенсорно-етичний екстраверт (СЕЕ, ESFP)

3

2

IV

1) Інтуїтивно-етичний екстраверт (ІЕЕ, ENFP)

14

1

 

2) Сенсорно-логічний інтроверт (СЛІ, ISTP)

48

7

 

3) Етико-інтуїтивний інтроверт (ЕІІ, INFJ)

37

3

 

4) Логіко-сенсорний екстраверт (ЛСЕ, ESTJ)

15

4

 

Всього:

191

30

 

У першій квадрі:

31

6

 

У другій квадрі:

28

4

 

У третій квадрі:

18

5

 

У четвертій квадрі:

114

15

Аналіз результатів обстеження показує, що як серед учнів так і серед вчителів найбільше представників IV квадри, серед них більшість сенсорно-логічних інтровертів та етико-інтуїтивних інтровертів. Пояснити це можна такими чинниками:

1. Представники цих соціонічних типів мають багатий внутрішній світ, зацікавлені особистісним ростом і духовним розвитком, їх хвилюють проблеми психології, філософії, тому їх зацікавила соціоніка. З усіх учнів більшість носіїв саме цих типів виявили бажання визначити свій соціонічний тип.

2. Сенсорно-логічних та етико-інтуїтивних інтровертів приваблює нова інформація, вони тягнуться до знань та до гармонії стосунків.

3. Відомо, що український національний характер відповідає соціонічному типу етико-інтуїтивного інтроверта.

4. За законом циклічного розвитку суспільства наш час є перехідним від третьої квадри до четвертої. На сучасному етапі більше позицій займає III квадра, але час її активності наближається до кінця і зростає актуальність IV квадри. Цілком закономірно, що серед підростаючого покоління найбільше представників IV квадри.

Виходячи з кількості 191 учня робити узагальнення передчасно, можна побачити лише приблизну картину стану частотності певних соціонічних типів у суспільстві. Для отримання більш об’єктивних висновків потрібно провести обов’язкову діагностику всіх учнів школи, декількох шкіл, а найкраще всіх. Але на це потрібні кошти.

Для організації цієї справи в більших масштабах необхідне сприяння на державному рівні. На даному етапі суспільство існує у формі соціуму, тобто хаотичній, випадковій організації людей у сім’ї та в більші колективи. Соціон – це чітка природна організація суспільства із закономірними зв’язками між людьми, що знають свої соціонічні типи, зорієнтовані щодо власних можливостей і займають відповідне місце в суспільстві. Слідуючи закону природи люди можуть взаємоорганізуватися в соціон по природній закономірності. “Прогрес суспільства прямо пропорційний ступеню його соціонності” (А. Аугустинавічуте). З метою надання усвідомленості новому поколінню в потребі кожного знати своє визначене місце в суспільстві та організації його в гармонійний соціон проводиться дана робота з підростаючим поколінням.

 

KMindex 

головна ] послуги ] теорія ] практика ] статті ]знайомства ] робота ] відпочинок ]  [ навчання ]менеджемент ] відгуки ]

Усі питання надсилайте на vcs-vcs@ukr.net

Дизайн © 2001 ViVo Studio
© 2001-2004 Всеукраїнський Центр Соціоніки. Авторські права захищені