Соціоніка, знайомство, робота, відпочинок   

Виявляємо здатність до професії
Робимо підбір кадрів

 

Визначаємо соціонічні типи
Знайомимо дуалів

               Наші послуги
          головна угору контакти русский english

світ гармонії
послуги теорія практика статті знайомство робота відпочинок навчання менеджмент відгуки

світ гармонії
кадри в бізнесі
соціальні мережі
соціон - FB


Проект "Світ Гармонії"

І. Реєстраційна картка до проекту

Організація: Всеукраїнський Центр Соціоніки Науково-впроваджувальне підприємство “Соціонічні Технології”.

Напрямок: Науково-дослідницька впроваджувальна діяльність.

Програма: Урегулювання взаємодій в суспільстві.

Курс: Визначення соціонічних типів учнів. Формування комфортних класних колективів. Предметна і професійна орієнтація. Створення Всеукраїнського Соціонічної Бази Даних.

Назва проекту

"Світ Гармонії"
Вдосконалення освітньої та суспільно-економічної сфер на основі закономірностей психіки людини.

Бюджет проекту ($ США) з урахуванням ПДВ

40102,72

Очікуване фінансування

40100,00

Назва організації що подає проект, та її юридичний статус

НВП “Соціонічні Технології” - мале колективне підприємство

Адреса організації

Тел./факс 38 (044) 402-81-47,
моб. +38-096-335-35-63
E-mail: vcs-vcs@ukr.net   ВЦС
http://www.socionics.in.ua
http://www.shana.org.ua

Банківські реквізити організації

"Приватбанк": - ПРИВАТ - 5167 9872 0315 2851
Гречинський Анатолій Євгенович
 
АКБ "Інтербанк", МФО300216,
р/р 26000030518001, код ЄДРПОУ 20574915,
в іноземній валюті: 4 КФ АППБ “Аваль”,
р/р 26209503, МФО філії 322971.

Прізвище, ім`я, по батькові керівника проекту

Гречинський Анатолій Євгенович

Місце роботи, посада, звання

НВП "Соціонічні Технології", генеральний директор

Адреса для листування з керівником проекту

03134, Україна, м. Київ-134, а/с 1.

Контактні телефони:

Тел./факс 38 (044) 402-81-47,
моб. +38-096-335-35-63

Підписи засвідчують зобов`язання:

 • подавати в проекті правдиву інформацію;
 • у разі надання кредиту - використовувати його відповідно до плану реалізації та бюджету проекту з дотриманням вимог чинного законодавства України;
 • за будь-якого використання, застосування чи поширення інтелектуальних або інших цінностей, створених завдяки реалізації проекту, посилатися на фінансовану підтримку інвестора.
 • вичерпно інформувати інвестора (фінансовий та змістовний звіти) про реалізацію проекту.

Підпис керівника організації

Дата

Печатка організації

ІІ. АНОТАЦІЯ

1. Проект - "Світ Гармонії"
2. Назва організації - Науково-впроваджувальне мале колективне підприємство "Соціонічні Технології".
3. Актуальність проекту пов`язана з нереалізованістю потенціалу як школярів так і вчителів. Більшість учнів розгублені у виборі власного шляху і мають невпевненість у собі через незнання власних здібностей, можливостей. Вчителі потребують нових якісних методик і способів навчання, щоб з більшою ефективністю передавати навчальний матеріал на основі знань про вроджений потенціал учнів. Проект спрямований на створення по-перше передумов для правильного використання учнями свого вродженого потенціалу, по-друге - умов для ефективного навчання та забезпечення взаєморозуміння між учнями та вчителями, по-третє, здійснення індивідуального підходу. Реалізація проекту надасть можливість учням розуміти суть як своєї природи так і інших, розкрити шляхи до самопізнання та вдосконалення своєї особистості, мати власну позицію, досягти високого рівня самостійності, оздоровити психічний стан, виявити та усунути причини конфліктів між батьками та дітьми. Знання власного соціонічного типу і вміння використовувати свої якості виведе в майбутньому суспільство на новий виток розвитку.
 
4. Виконання конкретної роботи
Визначення соціонічних типів учнів. Виявлення в учнів їх вроджених можливостей. Орієнтування й направлення учнів на певні навчальні предмети і на певну область професій, згідно вроджених можливостей. Формування психічно доповнюючих класів, груп, колективів. Допомога щодо відчуття комфортності у спілкуванні з психічно сумісними людьми. Надання знань вчителям про характерні особливості кожного учня і закономірні стосунки між вчителем і кожним учнем. Розширення Всеукраїнської Соціонічної Бази Даних (ВС-База), де зберігаються не тільки дані про людину (ім’я, національність, освіта, професія, матеріальний стан, сімейний стан, зріст, вага, група крові тощо), а й дані природжених психічних якостей, які розкривають потенціал кожної людини, її реакції і поведінку, навіть в екстремальних умовах. Надання характеристик в усній та письмовій формі. Видача Свідоцтва про Соціонічний тип, яке підтверджує правильність визначення психоінформаційного генетичного коду певної людини.
 
5. Очікувані результати для учнів:
- Відчувши сильні сторони своєї особистості учні зможуть правильно обрати свій життєвий шлях, матимуть можливість зробити якомога менше помилок у житті (будуть знати сильні і слабкі сторони свого характеру);
- Учні стануть більш впевненими в собі, самостійними; зможуть досягти кращих результатів, обравши правильно професію і супутника життя; збережуть своє здоров`я завдяки створенню психологічно комфортного клімату в сім`ї та в робочому колективі (маючи знання про міжособові стосунки).
 
Для вчителів:
- Вчителі розумітимуть характер учнів, що полегшить індивідуальний підхід та диференційоване навантаження;
- Зможуть скоректувати вимоги до учнів в їх направленості до предметів;
- Надання вчителю знань про міжособові стосунки між вчителем і учнями і самими учнями сприятиме психічному оздоровленню класних колективів, виробленню психологічного стилю поведінки вчителів, батьків, учнів;
- Налагодження зв`язків з батьками і ознайомлення батьків з характерологічними особливостями їх дітей приведе до уникнення сімейних конфліктів через розкриття їх причин.
6. Одержання коштів на реалізацію проекту від інших організацій не передбачається. При пошуку Підприємством коштів позитивної відповіді ні з яких джерел не отримано.
7. Реалізація проекту здійснюватиметься за участю фахівців Всеукраїнського Центру Соціоніки НВП “Соціонічні Технології”.

ІІІ. Опис проекту 

Проблеми, на вирішення яких спрямовано проект:
1. Неможливість учнів у певних випадках задовольнити вимоги вчителів.
2. Труднощі самовираження учнів, їх індивідуального розвитку і творчого підходу до навчального процесу.
3. Неадекватне сприйняття інформації та інформаційної культури під час спілкування.
4. Утворення неблагоприємного клімату в класних колективах.
5. Нереалізація потенціалу учнів через предметну спеціалізацію, яка не відповідає природженим здібностям.
6. Невідповідність природних даних людини обраній професії.
7. Суспільні проблеми невдоволення, роздратування, психосоматичних розладів через незнання власної природи та законів інформаційних взаємодій між людьми.
8. Перешкоди становленню особистості та її самореалізації в суспільстві.
Вирішити ці проблеми можливо тільки через визначення соціонічних типів.
 
Знання соціонічних типів учнів, вчителів та батьків дасть можливості:
1. Розкрити вроджений потенціал, індивідуальність та направити до конкретного виду діяльності в будь-якій професії.
2. Розкрити закономірності стосунків для свідомого пошуку взаємодій з іншими, які нададуть комфортності в стосунках в сім`ї, в робочих колективах і серйозно підходити до вибору супутника життя.
3. Розширити і задіяти Всеукраїнську Соціонічну Базу Даних для сприяння якісного розвитку суспільства.
 
2. Користь роботи:
для учнів:
1) у розумінні вимог вчителя;
2) у комфортному колективі краще розумітимуть і засвоюватимуть навчальний матеріалу;
3) посиленні потенційних можливостей кожного учня;
4) стимуляції щодо навчання;
5) покращенні як психічного, так і фізичного стану здоров`я;
6) уникненні психічно-фізичної втоми під час уроків;
7) сприятливий моральний клімат оздоровлюватиме і підвищуватиме успішність;
8) зніматиметься втома завдяки підвищенню зацікавленості навчанням;
9) правильно обиратимуть предмети і професію;
10) правильно вибиратимуть свій життєвий шлях;
11) матимуть можливість робити якомога менше помилок у житті;
12) ставатимуть більш впевненими в собі, самостійними;
13) матимуть власну позицію, зможуть досягти кращих результатів;
14) правильно обиратимуть супутника життя;
15) збережуть здоров`я завдяки створенню комфортного клімату в сім`ї та в колективі.
для вчителів:
1) знатимуть характер учнів, що полегшить індивідуальний підхід;
2) корегуватимуть вимоги до учнів і направлятимуть їх до певних предметів;
3) знатимуть міжособові стосунки між вчителем і учнями і самими учнями;
4) сприятимуть оздоровленню класних колективів;
5) налагоджуватимуть зв`язки з батьками;
6) ознайомлюватимуть батьків з особливостями характеру їх дітей.
для батьків:
1) знатимуть характерні якості дітей;
2) розумітимуть причини тих чи інших проявів;
3) правильно направлятимуть їх при вихованні;
4) покращуватимуть сімейний мікроклімат через корекцію стосунків.
 
3. Чи існують інші намагання вирішити цю проблему.
Джерела масової інформації порушують цю проблему, але лише шляхом обговорення, полеміки тощо, бо в пошуках причин і шляхів вирішення не мають наукових знань. Ні у психології, ні у психотерапії і психіатрії не існує точних знань про природу людини, структуру і закономірності функціонування психіки. Звідси складнощі роботи практичних психологів.
Попит в інформації психологічного напрямку у населення великий, але, не задовольняючи його, люди часто збочують, потрапляючи до релігійних сект, езотеричних чи вузьконаправлених психологічних клубів.
 
4. Обгрунтування, чому реалізація саме цього проекту сприятиме розв`язанню зазначеної проблеми.
Реалізація проекту грунтується на визначенні соціонічного типу. Це дає можливість безпомилково знати вроджені здібності кожного окремого учня. Вчитель, знаючи здібності учня, скеровуватиме його і коригуватиме певні вимоги згідно з природними нахилами учня. Знаючи соціонічні типи учнів і педагогів, можна знати причини виникнення тих чи інших взаємодій між ними і впливати на них у потрібному напрямку, уникаючи конфліктів.
Знаючи власні сильні якості, людина стає впевненою в собі, має можливість їх розвивати і свідомо робити вибір у житті, зменшити кількість помилок, досягти успіху, максимально реалізувавши свої природні здібності, жити насичено, щасливо.
Підприємство надає комплект документації, в який входять:
1. Характеристика сильних сторін психіки людини;
2. Характеристика професійної здатності. Це допоможе старшокласникам правильно обрати вид діяльності в тій чи іншій сфері згідно природним здібностям.
3. Свідоцтво про соціонічний тип, в якому вказується також тип доповнюючої людини, що полегшить свідомий вибір супутника життя, та вказуються соціонічні типи групи людей для свідомого створення психологічно комфортного оточення чи то в побуті, чи то на роботі.
Реалізація проекту сприятиме психічному оздоровленню молоді, що приведе до оздоровлення суспільства. Відбудеться економічний підйом завдяки тому, що люди, займаючись саме своєю справою, досягатимуть найкращих результатів.
 
5. Науково - практична робота, проведена експертами-соціоніками
серед учнів 1-х класів і педагогічного персоналу Київської школи № 304.
По темі проекту було одноразово проведено практичний експеримент у школі №304 м.Києва у серпні 2001 року, звіт про який подано нижче:
Тема: предметна направленість і рання профорієнтація.
Мета: розкриття природжених якостей характеру, здібностей і можливостей учнів, а також закономірних стосунків між вчителем і учнем, батьками і дітьми через визначення соціонічних типів вчителів, учнів і їх батьків. Націлення уваги батьків і вчителів на індивідуальність учнів, їх вроджені психічні якості. Формування психічно-комфортних класів для підвищення успішності. Виявлення закономірних стосунків у сім’ї для розуміння поведінки учнів і здійснення індивідуального підходу. Надання предметної направленості учням і орієнтування їх на область професій за природними властивостями.
Унікальність роботи: навчально-виховний процес в школі №304 має напрям на ранню профорієнтацію учнів згідно з проектом Національної Доктрини розвитку освіти України ХХІ століття, яка передбачає предметну диференціацію навчання.
Визначення соціонічних типів учнів, батьків і вчителів створює передумови для:
1) використання учнями свого природженого потенціалу як під час навчання так і при виборі професії,
2) ефективного навчання та забезпечення взаєморозуміння між учнями і вчителями, між батьками і дітьми.
Актуальність роботи пов`язана з потребами як школярів, їх батьків, так і вчителів. Психічно-комфортний колектив, сформований за законами психічної сумісності і соціальної направленості, є працездатним, будь-які взаємодії в ньому, як при навчанні, так і під час відпочинку ефективні. Такий колектив створює єдину ідейно направлену групу з відчуттям сімейного затишку, де існує взаємопідтримка і взаємодопомога. В такому класі природно створюються всі умови для повної реалізації вмінь учителя, встановлюється клімат взаємоповаги, учні поводяться вільно і не втомлюються, охоче відвідують школу. У них виникає бажання знаходитись разом якомога більше часу, - це дійсно спаяний, здоровий колектив. В такому оптимально сформованому колективі значно підвищується успішність і дисципліна.
Для досягнення цієї мети визначаються соціонічні типи учнів і вчителів, формуються класи за науковою організацією колективів і призначається класоводом вчитель, який є психічно-сумісним для всіх учнів класу. Це підвищує ефективність навчального процесу завдяки правильному сприйняттю і розумінню матеріалу, який викладає психічно сумісний вчитель, а вчителю набагато легше, вільніше і приємніше працювати у “своєму” колективі – він може в повну силу реалізувати свої вміння, дати учням більше знань і матиме реальну віддачу – швидке і якісне засвоєння знань.
При цьому можна збільшити обсяг навчального матеріалу з одночасним підвищенням рівня його засвоювання. Навантаження на психіку учнів і вчителів знижується завдяки задіюванню сильних психічних сторін і оптимальному тренуванню слабких. Застосування соціонічних технологій дає можливість інтенсифікувати процес навчання при більш повному розвиткові особистості учнів.
Для гармонізації стосунків між учнями і для психологічної допомоги учням, які її потребуватимуть, діагностується сімейний клімат при визначенні соціонічних типів членів сім’ї і аналізі дії на дитину закономірних стосунків.
Вчителі потребують знань, чому учні мають різну поведінку в різних ситуаціях, як впливає сімейний мікроклімат на учнів, як здійснювати на практиці індивідуальний підхід до кожного учня. Прийшов час відмовитись від стереотипу соціальних норм, що всі діти повинні бути активними, старанними, слухняними, уважними, щоб приймали тільки думку дорослих, не маючи власної. Пора підтримувати в учнях самостійність, почуття власної гідності й позитивні прояви особистості.
Об’єкт: вчителі-класоводи перших класів, учні, їх батьки та члени сімей.
Предмет: практичне використання законів соціоніки та соціонічних технологій в розкритті природженого потенціалу учнів та вчителів, стосунків між учнями і вчителем, впливу сімейного клімату на поведінку і успішність учнів.
Предметна направленість і рання профорієнтація дозволить учням обирати гуртки, займатися своєю справою, щоб підготувати себе до вибору майбутньої професії.
Учні будуть вільно, без суперечок і образ спілкуватися між собою й розуміти один одного, і в майбутньому це допоможе їм уникати конфліктних ситуацій, а відчуття приємних взаємин перенести в особисте доросле життя.
Знання можливостей дитини допоможе батькам і вчителям обрати предмети, які вивчати їй буде легко. Знаючи особливості характеру, можна ефективно впливати на дитину і правильно направляти її. Це стає можливим завдяки визначенню соціонічого типу, що дозволяє розкрити та проявити індивідуальність і розвивати особистість.
Знання соціонічних типів учнів, їх природжених характерних властивостей допоможе вчителям і батькам впродовж усіх років навчання в школі не мати для себе зайвих проблем, клопотів, тривог, не тільки при навчанні, при виборі професії чи вступі до вищого навчального закладу, а й при вирішенні взаємовідносин, налагодженні взаєморозуміння, в знаходженні індивідуального підходу до кожного з учнів.
При проведенні цієї роботи розкривається також соціонічний тип доповнюючої людини, що дасть змогу у майбутньому не робити помилок у виборі друзів, партнерів, супутника життя.
Знання соціонічних типів учнів, вчителів та батьків дає можливість:
1. Розкрити індивідуальність та спрямувати до конкретного виду діяльності в будь-якій професії.
2. Розкрити закономірності стосунків для гармонійних взаємодій з іншими.
3. Обрати супутника життя.
4. Отримати у перспективі робочі місця, знайти дуалів, користуючись Всеукраїнською Соціонічною Базою Даних (ВС-Базою).
Завдання:
1. Визначення соціонічних типів учнів, батьків та вчителів.
2. Розкриття природжених якостей характеру, темпераменту і можливостей.
3. Виявлення тенденції до заниження або завищення самооцінки.
4. Направлення учнів до певних предметів і видів діяльності в різних сферах професій.
5. Надання батькам знань про соціонічний тип доповнюючої для їх дитини людини.
6. Виявлення міжособових стосунків у сім’ї. 
7. Розкриття сприйняття дитиною своєї сім’ї і ставлення до неї. 
8. Визначення міжособових стосунків між вчителем та кожним учнем.

Технологія дослідження Таб.1

 Організація дослідження

Термін виконання роботи

1. Укладання договору з директором школи №304 м. Києва

На 5 років

2. Робота з педагогічним персоналом - теоретичні та практичні заняття, визначення соціонічного типу

3 дні

3. Лекції для батьків

2 дні

4. Визначення соціонічних типів учнів (розкриття індивідуальності)

14 днів

5. Виявлення міжособових стосунків

3 дні

6. Надання документів:
а) Свідоцтво про соціонічний тип;
б) загальна характеристика соціонічного типу;
в) предметна направленість;
г) характеристика орієнтації на професію за природними здібностями;
д) опис стосунків між вчителем та кожним учнем і між учнями

2 дні

7. Полегшення вибору супутника життя – внесення даних до
ВС-Бази для пошуку в майбутньому доповнюючих партнерів

Постійно

Консультації
Корекція взаємовідносин при закономірних міжособових стосунках

Постійно

Теоретично-практичні заняття включають в себе: дві лекції для батьків, дві - для вчителів.

На першій лекції для батьків розкривається суть соціоніки і стисло пояснюються основні соціонічні поняття, практична користь використання соціоніки в житті кожної людини. На прикладах показується, як діють практично соціонічні технології через розкриття характерних рис бажаючих з аудиторії і опис дії стосунків між конкретними особами.

Друга лекція – заключна, на якій відбувається діалог з аудиторією: отримавши документи і ознайомившись із характеристиками, батьки задають питання, висловлюють свої думки щодо співпадання наданої інформації з особистим баченням своїх дітей, переконуються в істинності характеристик. Батьки отримують додаткову інформацію із соціоніки та відповіді на питання, які цікавлять їх. Крім того, даються рекомендації по вихованню, щоб знаючи характерні природні особливості своїх дітей, батьки розвивали їх здібності і направляли дітей згідно їх потреб і можливостей. Правильне ставлення до дитини і адекватність вимог їх природним задаткам поліпшує психічний стан дитини і загальний сімейний мікроклімат.

Під час теоретично-практичних занять з педагогічним персоналом викладаються аналогічні теоретичні знання, визначаються соціонічні типи вчителів, розкривається усно природжений потенціал особи, тобто описуються основні риси характеру та особливості їх прояву, дається характеристика можливостей людини і здатність проявити свої можливості у певних видах діяльності. Практична користь таких занять для педагогів полягає в тому, що вони оволодівають знаннями власних можливостей, знаннями закономірних стосунків, які виникають між ними та кожним з учнів, що полегшує індивідуальний підхід як під час навчально-виховного процесу так і при позаурочному спілкуванні.

Вчителі отримують короткі характеристики сильних якостей учнів, щоб диференціювати учбовий матеріал, враховуючи нахили учнів до того чи іншого предмету. А також опис всіх закономірних стосунків, щоб знати прояви стосунків з тим чи іншим учнем і враховувати це.

Зв’язки з педагогами та учнями підтримуються постійно, проводяться тематичні заняття з педагогічним персоналом, учнями, батьками. Надаються консультації.

Під час визначення соціонічних типів учнів проводиться коротка бесіда на вільну тему з кожним із вступників до школи, тим часом інші діти малюють на тему “Моя сім’я”.

 Адміністрації та вчителям надаються такі документи:

1) довідка про визначення соціонічного типу;
2) загальна характеристика соціонічного типу;
3) список класів (у списку розкриваються соціонічні типи учнів, їх самооцінка, темперамент, направленість до навчальних предметів і професії, міжособові стосунки між учнями і вчителем).
4) короткі характеристики учнів згідно їх соціонічних типів;
5) опис проявів закономірних стосунків.

Батькам надаються такі документи на їх дітей:

1) Свідоцтво про соціонічний тип, в якому вказано соціонічний тип доповнюючої людини;
2) загальна характеристика природжених якостей характеру;
3) перелік шкільних предметів, на які варто закцентувати увагу;
4) коротка характеристика професійної здатності;
 
Інші матеріали за замовленням:
1) стисла характеристика;
2) повна характеристика сильних природних рис та професійної здатності;
3) розширена характеристика;
4) корекція стосунків в сім’ї.

Після проведеної роботи проводяться подальші консультації.

Висновки

Діагностику пройшли 58 учнів і 5 вчителів. На жаль, продіагностовано не всіх першокласників школи №304. Причина в тому, що адміністрація школи дала пропозицію самостійно пояснити батькам мету роботи, суть якої полягала у формуванні психічно-сумісних класів з призначенням вчителя, який за своїм соціонічним типом буде природженим ведучим даного колективу. Але батькам було сказано, що робота направлена лише на виявлення природних задатків їх дітей для предметної і професійної орієнтації. Батьків не зобов’язували визначати соціонічні типи, вони згодились діагностувати дітей добровільно. А оскільки вони не знали основної мети проведення діагностики, і яку користь матимуть їх діти при навчанні, то, зрозуміло, що не всі батьки взяли участь у цій роботі. Та й виконання роботи адміністрація перенесла з травня на кінець серпня, подавши списки вже сформованих класів.

На заключній лекції під час батьківських зборів, отримавши більш глибоку і детальну інформацію від спеціалістів Центру Соціоніки, батьки поставили слушне питання: “Чому не сформували класи за законами психічної сумісності?” І відповідь знайшли самі: “Формували класи, відбираючи більш підготовлених дітей для привілейованих вчителів”.

Але, якби деякі вчителі не орієнтувалися на застарілі методи психології, а знали, що у класах, де підібрані учні за рівнем інтелектуального розвитку, якісна їх підготовка зберігається лише тимчасово, бо розвиток дітей швидко змінюється, і ті учні, яких вважали “слабкими”, згодом показують хороші результати у навчанні, а “сильні” при цьому можуть знизити успішність, мабуть, не стали б полегшувати собі роботу на перший час, і ускладнювати майбутні проблеми, які закономірно виникають у несумісних колективах. До того ж, знання і вміння до школи не є критерієм природного інтелектуального потенціалу учнів: когось готували до школи, когось – ні.

Практика якраз підтверджує, що сформований, наприклад, клас із “слабких” учнів приблизно за півроку стає за своїм складом таким же, як і попередній – із “сильними” і “слабкими” учнями. Звичайний, нормальний динамічний процес розвитку. З цього виходить, що класи треба постійно переформовувати, - нічого собі справи. А спробуйте переконати батьків, як це було у співбесідах, що їх дитину не записали до “дурнів”. Отже, є інший вихід, практичний і науково обгрунтований.

Робота Центру Соціоніки по формуванню комфортних колективів підтверджує, що психічно-сумісні учні швидко розвиваються, взаємодопомагаючи один одному. Цьому сприяє легке швидке порозуміння й енергетична насиченість.

Результати діагностики

Таб. 2

№ №

Соціонічний тип

Кількість представників

Квадри

 

серед учнів

серед вчителів

I

1. Інтуїтивно-логічний екстраверт (ІЛЕ, ENTP)

7

1

 

2. Сенсорно-етичний інтроверт (СЕІ, ISFP)

1

-

 

3. Логіко-інтуїтивний інтроверт (ЛІІ, INTJ)

2

-

 

4. Етико-сенсорний екстраверт (ЕСЕ, ESFJ)

8

1

II

1. Етико-інтуїтивний екстраверт (ЕІЕ, ENFJ)

2

-

 

2. Логіко-сенсорний інтроверт (ЛСІ, ISTJ)

1

-

 

3. Інтуїтивно-етичний інтроверт (ІЕІ, INFP)

2

-

 

4. Сенсорно-логічний екстраверт (СЛЕ, ESTP)

3

-

III

1. Логіко-інтуїтивний екстраверт (ЛІЕ, ENTJ)

-

-

 

2. Етико-сенсорний інтроверт (ЕСІ, ISFJ)

2

-

 

3. Інтуїтивно-логічний інтроверт (ІЛІ, INTP)

10

-

 

4. Сенсорно-етичний екстраверт (СЕЕ, ESFP)

2

1

IV

1. Інтуїтивно-етичний екстраверт (ІЕЕ, ENFP)

6

-

 

2. Сенсорно-логічний інтроверт (СЛІ, ISTP)

4

1

 

3. Етико-інтуїтивний інтроверт (ЕІІ, INFJ)

2

-

 

4. Логіко-сенсорний екстраверт (ЛСЕ, ESTJ)

6

1

 

Всього:

58

5

 

У I квадрі:

18

2

 

У II квадрі:

8

-

 

У III квадрі:

14

1

 

У IV квадрі:

18

2

Аналіз результатів обстеження показує, що як серед учнів так і серед вчителів найбільше представників І і IV квадри. Пояснити це можна так:

За законом циклічного розвитку суспільства наш час є перехідним від третьої квадри до четвертої. На сучасному етапі більше позицій займає III квадра, але час її активності наближається до кінця і зростає актуальність IV квадри. Цілком закономірно, що серед підростаючого покоління найбільше представників четвертої квадри і першої, як провідників нових ідей в суспільстві.

Виходячи з кількості 58 учнів узагальнення робити недоречно, можна побачити приблизну картину стану частотності певних соціонічних типів у класі, школі, у суспільстві. Для отримання більш об’єктивних висновків потрібно провести обов’язкову діагностику всіх учнів школи, декількох шкіл, а найкраще всіх. Але на це потрібні кошти, адже не всі батьки усвідомлюють необхідність для своїх дітей такої роботи, щоб оплачувати її.

На основі діагностики батьків можна зробити висновок про стан сімей у нашому суспільстві. Частіше всього зустрічаються дуальні і тотожні сім’ї: дуальні – 24,6%, тотожні – 16%. Якщо порівняти ці дані із статистичними даними сімей більш старшого покоління, де превалюють тотожні сім’ї, можна зробити втішний висновок, що суспільство природно оздоровлюється й оживає: збільшується кількість дуальних сімей, очевидно тому, що люди стали більш розкутими, вільними у власних проявах, відчувають свої потреби, не шукають легких шляхів у житті, та й вибір, мабуть, розширився, стало більше можливостей для зустрічей і знайомств.

Директор 304 школи, розуміючи корисність роботи, пропонувала переформувати перші класи, щоб сформувати хоча б один експериментальний клас, але вчителі запротестували. Серед батьків теж були дехто незгодні переформовувати класи, мотивуючи тим, що діти за місяць звикли до вчителя і однокласників, і зміни можуть спричинити у дітей стрес.

Але директор твердо вирішила наступного року оголосити більш ранній прийом дітей до школи, щоб в обов’язковому порядку визначати соціонічні типи всіх дітей, які вступатимуть до школи і почати формувати перші класи за законами психічної сумісності. А класи, де визначено соціонічні типи учнів і відомі міжособові стосунки, будуть контрольними групами, щоб мати зріз для порівняння психологічного клімату і рівня успішності у психічно сумісних колективах і класах, сформованих хаотично. Окремо можна буде порівняти рівень успішності у класі, де були відібрані більш підготовлені, як кажуть серед педагогів, “сильні” діти, і серед учнів класів, де основним критерієм був не рівень знань, а психічна сумісність. Отже, час покаже практичність законів соціоніки і корисність їх дотримання.

Така робота ще ніде і ніким не виконувалась, і яка школа розпочне раніше впроваджувати технології Центру Соціоніки - буде вигідно вирізнятися серед інших, такою вже наразі стала школа №304, правда, робота в ній виконана наполовину, за деяких обставин з боку адміністрації школи та батьків. Тому замість психічно сумісних класів вчителі отримали рекомендації, як краще розсадовити дітей за партами, щоб вони дружили між собою, щоб їм легко і приємно було спілкуватися, розуміти один одного і допомагати у навчанні. До речі, був проведений ще один експеримент щодо природної психічної сумісності учнів. Учням була надана можливість самостійно вибрати собі того учня, з яким вони хотіли б сидіти, і це співпало за попередньо складеною схемою спеціалістами-соціоніками.

Проведена робота на основі соціонічних технологій показала, що вчителі відчули якість інформації, яка була надана в характеристиках, тому що вона співпадала з їх особистим характером. Змінилося ставлення до себе і до учнів, виникло нове відношення до роботи, змінився підхід до навчального процесу в позитивну сторону.

Характеристики дають можливість батькам правильно направляти дітей у виборі навчальних предметів, професії, друзів, людини для створення майбутньої гармонійної сім’ї.

Пропозиції владним структурам

Отже, ця робота показує необхідність визначення соціонічного типу як для кожної людини, так і для гармонії в суспільстві: в сім’ї, школі, робочих колективах та в інших організаціях.

Щоб досягти цього, було б слушно на державному рівні організувати обов`язкове визначення соціонічних типів дітей до вступу до школи. Надавати документ – Свідоцтво про соціонічний тип і вносити тип учнів в особову справу. Комплектувати класні колективи по квадрам. Найкращим вчителем для такого класу буде людина, яка має соціонічний тип ведучого даної квадри. Це дасть реальну можливість у школах підвищити якість навчального процесу за рахунок індивідуального підходу до учнів. Відчуття комфортних стосунків в таких класах приведе до природної самоорганізації робочих колективів в майбутньому.

По закінченню школи учні матимуть разом з атестатом зрілості Свідоцтво про соціонічний тип. В перелік документів при вступі до навчальних закладів, на роботу, на прийом до лікаря повинен враховуватися соціонічний тип людини. Цілком природно може виникнути питання, який же зв’язок між соціонічним типом і медициною. Справа в тому, що кожна людина за певним соціонічним типом має запрограмовані від природи потенційні хвороби, слабкі місця, які при недуалізованості і несприятливих умовах можуть прогресувати. Тому кожному лікарю варто це враховувати.

В майбутньому слушно вказувати соціонічний тип записом у паспорті. Тоді, маючи знання відповідності соціонічного типу певним видам діяльності, буде якісний відбір абітурієнтів до навчальних закладів, якісна робота кадрових служб при прийомі на роботу і організації робочих колективів. Люди також вирішуватимуть особисті проблеми щодо пошуку друзів, однодумців, партнерів, зробити правильний вибір супутника життя.

ПРОПОНУЄМО

Міністерству освіти та науки України включити у шкільну програму навчальні предмети, які б мали за основу закони соціоніки і розробки Всеукраїнського Центру Соціоніки:
- профорієнтацію,
- людинознавство,
щоб учням легше було розібратися в багатьох питаннях, які ставить перед ними життя.

Директорам шкіл України для того, щоб укласти Договір на співробітництво та проведення науково-практичної роботи описаної вище, звертатися до Всеукраїнського Центру Соціоніки.

ІV. ПРОЕКТ

1. Мета проекту

Надати підростаючому поколінню знання про їх вроджені можливості та здібності через визначення соціонічного типу - психоінформаційного генетичного коду – вродженого потенціалу для орієнтації в особистому та суспільному житті, направлення їх у виборі предметів, професії згідно з природними якостями. Створення передумов для правильного вибору супутника життя.

Експеримент, описаний вище необхідно впровадити у всіх школах міста Києва, а в подальшому і України та в інших зацікавлених державах. 

Назва етапу
Терміреалізації етапу - 2шк. за місяць
Заходи
Результати здійснення етапу
К-сть працівників
Фінасування

1

Укладення договорів з керівництвом шкіл
 
4 дні
Ділові зустрічі з адміністрацією шкіл.
Дозвіл та договір на проведення лекцій, визначення соціотипів учнів, батьків і вчителів.
1
10
 

2

Теоретичні та практичні заняття з педагогічним персоналом
4 дні
1. Ознайомлення класних керівників з суттю роботи.
2. Заповнення анкети.
3. Визначення соціотипу.
4. Надання документів.
Виникнення бажання у батьків знати соціонічний тип дітей.
Впевнення у необхідності визначення соціонічних типів.
 
60

3

Лекції для батьків
2 дні
1. Реклама та попереднє ознайомлення педагогів щодо суті предмету.
2. Демонстрація практичності визначення соціотипу через розкриття природних рис.
Отримання вчителями і батьками основ знань із соціоніки.
2
100

4

Визначення соціонічних типів учнів
18 днів
1. Тест - питальник.
2. Заповнення анкети.
3. Визначення соціотипів.
4. Надання документів.
Надання учням характеристик та рекомендацій щодо спрямованості на види діяльності
2
480

5

Виявлення стосунків між вчителями і кожним учнем та між учнями
6 днів
1. Визначення стосунків.
2. Надання документації.
3. Консультації - розкриття міжособових стосунків.
Корекція стосунків для поліпшення психологічного комфорту в колективі.
1
20

6

Підготовка документації
4 дні
Оформлення документації.
Надання пакету документів.
1
20

7

Зворотній зв'язок
Постійно
Надання інших послуг за бажанням батьків:
Консультації.
1.Задоволення психологічних потреб.
2.Розв'язання сімейних конфліктів.
3.Надання координат доповнюючих партнерів.
1
Ставка
50
 

8

Функціонування
ВС-Банку
Постійно
Внесення даних педагогів та учнів до ВС-Бази.
1.Можливість знайти супутника життя.
2.Отримати робоче місце згідно кваліфікації та природних нахилів.
1
Ставка 20

9

Навчання психологів Київських шків
1 раз на тиждень
2 академ. години.
Теоретично-практичні заняття
Постійна консультаційна робота.
1.Природний розвиток дитини.
2.Організація  класних колективів.
1
Ставка 40

10

Розповсюдження соціонічних знань
постійно
Надання інформації вчителям, учням, батькам
Усвідомлення важливості знання соціонічного типу.
1
Ставка 25

11

Робота над підручником
11 міс.
Створення тексту підручника
 
Ознайомлення педагогів, батьків та широкого загалу з наукою соціонікою.
2
Ставка
100
 

12

Обробка інформації
11міс.
Корекція новостворених текстів
Підготовка текстів до друку
1
Ставка 50

2. Ресурси, необхідні для реалізації проекту

В реалізації проекту братимуть участь:
1.Генеральний директор
2. Заступник генерального директора
3. Головний бухгалтер
4. Секретар-діловод
5. Консультант психолог
6. Коректор перекладач
В перспективі планується розширити штатний розклад на представників усіх квадр для більш ефективної роботи:

Перспективний штатний розклад Всеукраїнського Центру Соціоніки

головний бухгалтер

генеральний директор

менеджер - керівник

секретар діловод

директор – 1 квадри

директор – 2 квадри

директор – 3 квадри

директор – 4 квадри

по три спеціалісти

по три спеціалісти

по три спеціалісти

по три спеціалісти

чотири чергових, для забезпечення цілодобового зв’язку

одна прибиральниця

три водія

Проектом передбачено залучення таких сторонніх фахівців:

1. Психологів шкіл для навчання їх методикам практичної соціоніки та залучення до визначення соціонічних типів учнів і комплектації класів.
2. Науковців, які захищають дисертацію або мають справу щодо проблеми професійної орієнтації учнів.
3. Менеджерів підприємств для співпраці з даними Всеукраїнської Соціонічної Бази Даних (ВС-Бази).
4. Працівників відділів кадрів підприємств, організацій, установ тощо для використання даних ВС-Бази.
Проектом передбачається придбання:
А. Приміщення для офісу.
Б. Обладнання:
1. 6 персональних комп'ютерів для:
- створення і форматування документації в обсязі 20 пакетів документів на добу та для набору і перекладу поточної інформації;
- роботи над теоретичним матеріалом (книги, підручники, методичні посібники, довідники);
- приймання та відсилання інформаційної пошти;
- функціонування Всеукраїнського соціонічної бази даних (ВС-Бази);
- обробки інформації і фотографування при виїзді в школи.
2. Фотоапарату (цифрового) для фотографування осіб по методиці визначення соціонічних типів із занесенням фотографій до ВС-Банку.
3. Відеокамери для створення матеріалів по визначенню соціонічних типів.
4. Відеомагнітофони для спостереження, дослідження і навчання визначенню соціонічних типів.
5. Телевізори для обробки та демонстрації відео інформації при навчанні шкільних психологів
7. Кольорової копіювальної техніки для копіювання фотографій з занесенням до ВС-Банку.
8. Телефонні апарати: 4 з АВН та телефон-факс.
В. Офісних меблів:
- столи;
- стільці;
- м'які куточки для приймальні;
- шафи для паперів.

Розташування обладнання на даний момент в житловому приміщені.

Обладнання планується придбати за кредитом інвестора. Використовуватиметься протягом всього терміну реалізації проекту, який попередньо обмежується 2 роками, а за результатами продовжується в час необмежено, оскільки робота направлена на постійне вдосконалення освітньої галузі.

3. Результати реалізації проекту

Короткотривалі та віддалені наслідки реалізації проекту полягають в усуненні причин суспільних негараздів:

Короткотривалі наслідки реалізації проекту:
 
Кожен учень зможе:
- пізнати себе;
- стати собою;
- позбавитись комплексів неповноцінності та уявних побоювань;
- бути впевненим у собі та мати власну позицію;
- досягти успіху в реалізації духовних та матеріальних потреб;
- розрізняти психологічні цінності, прогнозувати поведінку людей близького середовища;
- обрати комфортне оточення: друзів і знайомих;
- створити міцну сім`ю;
- правильно обрати життєвий шлях згідно з природними здібностями.
Віддалені наслідки:
- самовдосконалення кожної особистості;
- зростання культури спілкування, поваги до людини;
- позбавлення рабської залежності у поведінці та висловленні власних думок;
- уникнення психосоматичних хвороб;
- вирішення проблеми важких дітей;
- попередження злочинів серед неповнолітніх;
- усунення проблеми наркоманії, алкоголізму;
- надання можливостей реалізуватися в суспільстві;
- створення працездатних комфортних колективів з максимальною продуктивністю праці;
- чітка організація ринку праці;
- створення щасливих сімей та їх зміцнення;
- значне зменшення кількості розлучень.

Схема поширення та практичне застосування результатів реалізації проекту:

Проект розповсюджуватиметься на всі середні школи м. Києва, а також у перспективі і на школи України та інших зацікавлених країн.

В основі великомасштабної практичної роботи Всеукраїнського Центру Соціоніки лежить збір статисгичного матеріалу для вироблення теоретичних висновків з метою розвитку та вдосконалення науки соціоніки.

 Кількість осіб та організацій, які матимуть практичну користь від реалізації проекту:

За календарний навчальний рік даною потужністю опрацьовуватиметься 3240 першокласників, 18 середніх шкіл міста Києва.

4. Бюджет проекту

Орієнтовна схема бюджету 

Статті видатків

МФВ

Інші джерела

Оплата праці

6990

 

Обладнання

31180,78

 

Матеріальне забезпечення

1092

 

Інші витрати

8140

 

УСЬОГО:

40102,72

 

1. Оплата праці

1.1. Зарплати

(Виплати штатним працівникам організації, які працюють повний чи неповний робочий день для реалізації проекту).

Посада

% робочого часу для проекту

Оклад

Кіль-кість місяців

Повна

сума

Очікуване фінансування (US $)

Генеральний директор

100%

200

9+2

2200

2200

Заступник ген. директора

100%

180

9

1620

1620

Секретар-діловод

100%

100

9+2

1100

1100

Консультант психолог

100%

90

9

810

810

Коректор перекладач

50%

50

11

550

550

Бухгалтер

50%

60

11

660

660

УСЬОГО:

77%

680

11

6940

6940

1.2. Гонорари й оплата послуг за контрактами

(виплати консультантам та іншим працівникам, яких найматимуть за договорами підряду)

Яким фахівцям і за що очікується сплатити

Повна сума

Очікуване фінансування (US $)

Спеціаліст по обслуговуванню оргтехніки

50

50

УСЬОГО:

50

50

2. Обладнання

Вид обладнання

(з вказанням технічних характеристик)

Кіль-

кість

Сума

Очікуване фінансування

Комп`ютер – P 4 -1700+/ 256-DDR  Винчестер 80.0G WD 800BB (7200 RPM) UDMA-100 2M / GeForce3 64 Mb-/ Дисковод DVD/CD-RW SAMSUNG 8x/4x/32x 308 int IDE /  Монитор 21" SONY Multiscan E530/Modem K56/ сетевая карта 10/100/   Дисковод CD-RW 24x/10x/40x TEAC / Дисковод ZIP 250M IOMEGA USB

2

4800

4800

Compaq Presario 2700 /1200Мгц/

2

6667

6667

Комп`ютер – Athlon 1000Мгц /  Винчестер 40.0G WD WD400BB 7200 RPM, UDMA100 2Mb Cache /Монитор PКI 17" HANSOL 700Fs TFT/ Modem K56/ сетевая карта 10/100/ Дисковод DVD/CD-RW SAMSUNG 8x/4x/32x 308 int IDE

2

2400

2400

Дисковод ZIP 100M int ATAPI NEC FZ110A

2

93,4

93,4

Принтер A4 HP LASERJET 1200

3

 993

993

HP LASERJET 3200 для факсів

2

 1305

  1305

Сканер HP_SCANJET 7400C USB/SCSI

1

449.11

449.11

Сканер HP_SCANJET 3400C LPT USB

4

372,84

372,84

Проектор COMPAQ MP-2800 XGA 1100 ANSI люменов 1.3кг

1

4320

4320

Радио/телефон PANASONIC KX-TG2583 2.4Ghz AOH AO

1

190

 190

Цифровая фотокамера OLYMPUS E-20

1

1720

1720

Цифровая фотокамера NIKON D1, D1xD1H 3008x1960

1

3200

3200

Відеомагнітофон Samsung SVR 420

1

130

130

Відеокамера NV-RX-77 EN

1

480

480

Диктофон OLYMPUS DS-2000 цифр.

1

227.43

227.43

Блок безперебійного живлення UPS APC SMART 420 line-interactive

20

2880

2880

Телевізор Philips 54 см

1

235

235

Диск ZIP 100-250M IOMEGA Boxed

10

130

130

Відеокасети

30

450

450

Тонор для картриджів HP LJ ()

25

138

138

УСЬОГО:

31180,78

31180,78

3. Матеріальне забезпечення

 

 

Назва витратних матеріалів

 

Ціна

 

Кількість

 

Сума

Очікуване фінансування від

(US $)

1

Меблі для офісу

 

Стіл комп`ютерний

42

6

252

252

 

Шафа з поличками

90

1

90

90

 

Стілець "VISY"

20

10

200

200

 

М`який куточок

240

1

240

240

2

Канцтовари:

 

папір для ксероксу

5

36

180

180

 

папір кольоровий

10

9

90

90

 

заправка картриджа

40

1

40

40

 

УСЬОГО:

   

1092

1092

 1. Інші витрати

 

За що передбачається сплатити

 

Сума

Очікуване фінансування від

(US $)

1. Оренда приміщення (15кв.м.х2)

5000

5000

2. Оплата комунальних послуг

90

90

3. Поліграфічні послуги

1350

1350

4. Оплата послуг зв'язку

400

400

5. Послуги мережі Internet

550

550

6. Реклама на радіо

750

750

Всього

8140

8140

V. Додатки

1. Творчий та виконавчий потенціал, який має організація:

Фахівці підприємства "Соціонічні Технології" безпомилково визначають соціонічний тип особи, використовуючи  аудіо-візуальні технології. При зворотному зв'язку підтверджується співпадання інформації, наданої в характеристиках з відчуттям власного внутрішнього світу. Надаються рекомендації у виборі виду діяльності в різних професійних напрямках. Випускники с\ш №304 обрали майбутню спеціальність, орієнтуючись саме на рекомендації від Підприємства, які вони отримали в пакеті документів. Проводиться творча робота над текстом серії книг: “Соціоніка про людину”, а також підручника із соціоніки. Вихід із друку підручника та розповсюдження примірників серед учбових закладів України надасть учням, студентам та широкому загалу знань з практичної соціоніки, змогу краще пізнати себе та інших, створювати безконфліктні колективи, підвищити культуру спілкування, поліпшити організацію та якість власного життя. Переклад книг та підручника англійською та іншими мовами дасть можливість розповсюджувати унікальні актуальні знання у світі.

Керівник проекту є учнем та послідовником вченої засновника науки соціоніки Аушри Аугустинавічюте, займається практичною соціонікою впродовж 23 років, спеціаліст своєї справи, за фахом - психолог-практик.

Колектив підприємства може надати послуги першокласникам, старшокласникам та педагогічному персоналу шкіл в обсязі 2 школи на місяць, за 1навчальний рік - 18 шкіл. Теоретично-практичні заняття з психологами шкіл нададуть їм знань із соціоніки, таких потрібних в їх практичній діяльності, і це підвищить якість їх роботи, зніме існуючі нині проблеми у взаєморозумінні під час навчально-виховного процесу, надасть знань як практичного інструменту для формування психологічно комфортних класних колективів. Знаючи соціонічний тип учня, психолог зможе надати йому якісну допомогу й правильне спрямування.

2. Досягнення, які має організація в реалізації проектів, подібних до запропонованого

2.1. Всеукраїнський Центр Соціоніки налагодив ділові зв'язки та уклав договори в письмовій та усній формі з директорами середніх шкіл м. Києва:

Ленінградського р-ну - №№ 206, 131, 196, 197, 198, 222, 235, 281, 304, 55, 297, 230, 287, 288, 185, 200; Шевченківського р-ну - №№ 6, 63, 28, 257, 299, 1, 101, 106, 138, 139; Залізничного р-ну - №№ 44, 60, 166, 64, 115, 144, 187, 121, 279; Мінського р-ну - № 244; Ватутінського р-ну - Українська гімназія; Старокиївського р-ну - №№ 33, 78, 87, 92, з якими Підприємство співпрацює. У вищезгаданих школах проводилась робота, аналогічна викладеної в плані реалізації проекту. Наприклад, в школі №304 за 1 місяць було видано пакет документів 350 учням у 8-11 класах та 22 класним керівникам видані характеристики згідно з їхніми соціонічними типами та інформація щодо міжтипних стосунків з учнями. А також проведена робота по визначенню соціонічних типів учнів перших класів, виявлення предметної направленості і професійної здатності.

2.2. Подані проекти:
2.2.1. У міжнародний фонд “Відродження” – 1 проект.
2.2.2. У державний департамент США, відділ інтернаціональних досліджень і обмінів – 2 проекти.
2.3. Відправлені листи з пропозицією співробітництва до українських діаспор: Бельгії, США, Канади, Великобританії, Литви.
2.4. Відіслані листи про діяльність Підприємства з пропозиціями до:
- Національного Банку України п. Віктору Ющенку;
- Міністерства освіти та науки України п. Василю Кременю;
- Міністерства сім'ї та молоді п. Сюзанні Станік;
- Головного управління освіти м. Києва п. Борису Жебровському;
- Державної адміністрації м. Києва п. Олександру Омельченку;
- Фундації ім. О. Ольжича п. Миколі Плав'юку;
- Української Республіканської партії п. Михайлу Гориню - головному редактору газети "Українське Слово".
- Акціонерного товариства "Українська фінансова група" п. Валерію Бабичу;
- Інституту психології при АПН України п. Сергію Максименку;
- Міжрегіонального Інституту удосконалення вчителів ім. Бориса Грінченка п. Зінаїді Сіверс;
- Українському науково-методичному центру практичної психології і соціальної роботи п. Івану Цушку (В.Г. Панок);
- Інституту засобів і методів навчання п. Олександру Ляшенку;
- Головного управління охорони здоров’я п. Володимиру Загородньому.

Народним депутатам України:

- п. Євгену Марчуку;
- п. Юлії Тимошенко;
- п. Олександру Морозу;
- п. Михайлу Павловському;
- п. Анатолію Матвієнку;
- л. Юрію Костенку;
- п. Ларисі Скорик;
- п. Василю Онопенку;
- п. Олександру Турчинову
- п. Тарасу Чорноволу;
- п. Юрію Головатому;
- п. Георгію Філіпчуку.
 
2.5. Здійснені виступи на радіо в програмах "Європа-центр", "Фуршет", "АВС", "У стилі Нет", "Сімейний олімп".
2.6. Проводиться робота в школах з педагогічним персоналом і учнями 8-11кл. у напрямках:
2.7. Визначення соціонічних типів.
2.8. Видача пакету документів:
- Свідоцтво про соціонічний тип;
- характеристика загальна;
- характеристика орієнтації на професію за природними здібностями;
- корекція взаємовідносин через закономірні міжособові стосунки.
2.9. Лекційні заняття для педагогічного персоналу, учнів, батьків.
2.10. Консультації.

Центр Соціоніки розробляє та сприяє впровадженню інноваційних програм, змістом яких є орієнтація учнівської молоді на самопізнання, оволодіння стилем підприємницької діяльності та поведінки. Приймає участь у діагностичному відборі здібних до встановлення ділових партнерських стосунків молоді на роботу. Також сприяє духовному розвитку суспільства, культури, сприяє піднесенню ролі та збільшенню вкладу української науки та культури в загальну скарбницю людських цінностей. Готує до видання книги із серії: “Соціоніка про суть людини”, а також підручник із соціоніки.

3. Керівником проекту “Світ Гармонії” Гречинським Анатолієм Євгеновичем виконана така робота:

1. Написані статті, які друкувалися в таких газетах: "Діловий кур'єр", "Ваше здоров'я", "День", "Сегодня". Статті розкривають проблеми суспільства та показують шляхи їх вирішення:

 1. "Стереотип або шляхом найменшого опору ".Україна, Київ, 1996р. 11-17 січня, газета "Діловий Кур'єр".
 2. "Спілкування як плин життя". - продовження статті за 11-17 січня в газеті "Діловий Кур'єр" від 5-11 лютого.
 3. "Хіба конфлікти - норма життя?" - продовження і кінець статті за 5-11лютого в газеті "Діловий Кур'єр" від 31 травня 1996, Київ.
 4. "Коханий чи дуал? Або кілька штрихів до портрета нової науки Соціоніки, яка дарує щастя, взаєморозуміння." - інтерв'ю Анатолія Гречинського з кореспонденткою газети "Ваше здоров'я", Україна, Київ, 9-15 березня 1996р.
 5. "Не загубити себе і допомогти іншому." НВП "Соціонічні Технології", Україна, Київ, 15 травня 1996 р.
 6. "Чи господарі ми, Українці, у хаті своїй?" - газета Українське слово" від 10-17жовтня 1996р.
 7. "Готуючись до школи, не забути б про школяра." Україна, Київ, газета "День" від 27 червня 1997р.
 8. "Людська психіка та її сутність". НВП "Соціонічні Технології" Україна, Київ, 16 грудня 1997 р.
 9. "Деякі тенденції розвитку людини та вплив її на події суспільства." НВП "Соціонічні Технології" Україна, Київ, 14 січня 1998 р.
 10. “Держава Сонця Анатолія Гречинського” –газета “Нова Альтернатива” від 23 березня 2001 р.
 11. “Інтроверти й екстраверти біля влади” - газета “Нова Альтернатива” від 26 квітня 2001 р.
 12. “Україну розриватимуть Росія, Польща й Америка” – газета “Час” від 20 квітня 2001р.

2. Перевидані дві книги із соціоніки.

2.1. А.Аугустинавічюте "Дуальна природа людини", - м. Київ, - 1997.- 88с.
2.2. О.В.Букалов, В.Д.Єрмак, І.В.Каганець "Заочна школа соціоніки", - м. Київ, - 1997 - 96с.
3. Розроблені та підготовлені інформаційні документи:
3.1. Рекламний буклет.
3.2. Проект "Світ Гармонії".
3.3. Рекламні буклети до:
- директорів шкіл;
- підприємців;
- батьків;
- старшокласників;
- інших осіб.
 
3.4. Перелік видань та послуг Підприємства.
3.5. Тест, який розкриває структуру психіки людини, інтелекту, характеру і соціалізацію індивідуальності.
3.6. Розроблені новітні методики, технології визначення соціонічних типів.
3.7. Створені характеристики соціонічних типів.
3.8. Зареєстровані винаходи щодо цілісної структури психіки людини та її інтелекту.
3.9. Написана і видана книга 1 серії "Соціоніка про людину" "Знайди гармонію в житті".
3.10. Готуються до видання дві інших книги серії: “Соціоніка про людину” та підручник з соціоніки.

 4. Коли і з якою метою організація була створена

Науково-впроваджувальне підприємство "Соціонічні Технології" створено 24 травня 1994 року за реєстраційним №205. Мета створення: організувати науково-дослідницьку діяльність з впровадженням новітніх технологій, які розкривають суть психіки людини.

Короткий опис історії становлення та розвитку організації

Підгрунтям становлення та розвитку НВП "Соціонічні Технології" була проблема серед населення в пошуку партнерів для одруження. Різноманітні служби знайомств не виправдали свого призначення, тому з часом розформувалися й навіть уникають переслідування зі сторони обурених невдало одружених пар. Завданням Підприємства було підбір дуальних пар для відчуття дії доповнюючих стосунків на оздоровлення внутрішнього психічного стану людини і розширити коло знайомих - психологічно сумісних людей.

Труднощі у виборі професії, плинність кадрів, зростаючий процент безробіття привели до ідеї зайнятися розв'язанням проблеми профорієнтації. Фахівці Підприємства в документації замовникові надавали розширені характеристики сильних рис характеру та професійної здатності з рекомендаціями щодо вибору видів діяльності. Цю роботу слушно було почати серед старшокласників, яка проводиться постійно протягом 4 років. Паралельно надаються послуги у визначенні соціонічних типів іншим замовникам та психологічні консультації.

 5. Цілі та завдання діяльності організації (довгострокові та короткочасні)

Довгострокові цілі НВП "Соціонічні Технології": наукова організація соціальних груп та вдосконалення суспільства в гармонійний соціон завдяки створенню та функціонуванню Всеукраїнської соціонічної бази даних (ВС-Бази).

Короткочасні цілі: створення передумов для правильного використання учнями свого вродженого потенціалу та умов для ефективного навчання і забезпечення взаєморозуміння між учнями та педагогічним персоналом. Розширення бази даних ВС-Бази.

6. Співпраця з організаціями, спрямована на розв`язання подібних проблем

Укладені договори і налагоджена співпраця зі школами Ленінградського р-ну - №№ 206, 131, 196, 197, 198, 222, 235, 281, 304, 55, 297, 230, 287, 288, 185, 200; Шевченківського р-ну - №№ 6, 63, 28, 257, 299, 1, 101, 106, 138, 139; Залізничного р-ну - №№ 44, 60, 166, 64, 115, 144, 187, 121, 279; Мінського р-ну - № 244; Ватутінського р-ну - Українська гімназія; Старокиївського р-ну - №№ 33, 78, 87, 92.

7. Основні види діяльності НВП "Соціонічні Технології"

Робота Підприємства проводиться в кількох напрямках, зокрема впроваджується науковий підхід до вирішення завдання підвищення ефективності виробництва завдяки науковому підбору персоналу й організації та реорганізації робочих колективів.

Вирішуються інші соціальні проблеми, які коротко описані нижче.

А

У сфері громадської освіти:

1.

Діяльність Підприємства розповсюджується на освітні заклади України, зокрема: допомога школам Києва

1.1.

Надання знань педагогічному персоналу щодо індивідуально-психологічних особливостей учнів згідно з природженими якостями характеру

1.2.

Підвищення культури інформаційної взаємодії з учнями, що дає можливість знайти індивідуальний підхід до особистості кожного учня

1.3.

Корекція вимог до учня на основі природжених якостей його характеру, його можливостей щодо засвоєння різних предметів

2.

Керівництву шкіл для підвищення результативності навчального процесу при формуванні класів та груп самоврядування

2.1.

Врахування нахилів учня до того чи іншого предмету

2.2.

Виявлення серед учнів активних і лідерів

2.3.

Формування злагоджених і комфортних колективів з максимальною ефективністю у навчанні і роботі, знаючи і враховуючи міжособові стосунки

3.

Допомога старшокласникам у виборі життєвого шляху

3.1.

Надання рекомендацій щодо профорієнтації

Б

У діловій сфері

1.

Допомога підприємцям щодо створення надійної команди

1.1.

Підбір та розстановка кадрів

1.2.

Виявлення направленності працівників на конкретний вид діяльності за якостями їх соціонічного типу

1.3.

Організація злагоджених колективів з максимальною продуктивністю праці

2.

Функціонування Всеукраїнської Соціонічної Бази Даних (ВС-Бази), що дозволяє замовнику Підприємства знайти однодумців для спільної праці та відпочинку - віднайти психічно сумісних партнерів

3.

Реалізація Програми Наукового Підбору Кадрів

В

У сфері якісного розвитку громадського життя

1.

Психологічна допомога сім`ї

1.1.

Розкриття стосунків між членами сім’ї

1.2.

Корекція стосунків

1.3.

Допомога у питаннях виховання дітей

2.

Допомога у роботі з “важкими” дітьми

3.

Організація груп при проведенні громадських заходів, диспутів, інтелектуальних ігор, вечорів відпочинку, шоу тощо

Г

У розширенні науково-освітянської роботи

1.

Створення підручника із соціоніки

2.

Видання книг серії “Соціоніка про людину”

3.

Розповсюдження друкованих матеріалів

4. Навчання теоретичній і практичній соціоніці

Д

У сфері охорони здоров’я

1.

Рекомендації лікарям про можливі хвороби та їх профілактику

2.

Психологічна допомога пацієнтам

3.

Створення Будинку відпочинку психічно сумісних груп для загального оздоровлення

Перспективні цілі діяльності Підприємства: наукова організація соціальних груп, вдосконалення суспільства в гармонійний соціон завдяки функціонуванню Всеукраїнської соціонічної бази даних (ВС-Бази).

Джерел фінансування діяльності організація не має.

 Дата: 14 лютого 2002 року.

 

KMindex 

головна ] послуги ] теорія ] практика ] статті ]знайомства ] робота ] відпочинок ]  [ навчання ]менеджемент ] відгуки ]

Усі питання надсилайте на vcs-vcs@ukr.net

Дизайн © 2001 ViVo Studio
© 2001-2004 Всеукраїнський Центр Соціоніки. Авторські права захищені